DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Eksperci NID badają 700-letni kościół w Michałowie
     2020.10.12

     Eksperci NID badają 700-letni kościół w Michałowie

     W Michałowie (gm. Olszanka, pow. brzeski, woj. opolskie) w kościele pw. św. Józefa Robotnika rozpoczął się specjalistyczny obóz badawczy, którego celem jest przeprowadzenie pogłębionych badań architektonicznych tej - liczącej ponad 700 lat - świątyni. 

     Kościół pw. św. Józefa Robotnika, podobnie jak miejscowość, w której się znajduje, przeszedł burzliwe dzieje. Jego początki sięgają II połowy XIII w. W XVII w. był świątynią protestancką, później zbrojnie odbity, stał się świątynią katolicką, a po kilkunastu latach znowu przeszedł w ręce protestantów. Tak było do końca II wojny światowej, czyli do czasu kiedy Michałów znalazł się w granicach Polski. Dzisiaj kościół pw. św. Józefa Robotnika jest kościołem pomocniczym w parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej.

     Pogłębione badania architektoniczne stały się możliwe dzięki zaangażowaniu mieszkańców Michałowa i kolejnych proboszczów, którzy zainteresowali swoim zabytkiem Oddział Terenowy NID w Opolu, Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  i media regionalne.

     Na początku września eksperci NID pod kierunkiem Karola Czajkowskiego wykonali inwentaryzację 3D i pomiary cyfrowe kościoła w Michałowie, z których teraz skorzystają badacze.

     Badania terenowe będą prowadzone w formie warsztatów szkoleniowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod kierunkiem architekta Pawła Filipowicza według jego autorskiego programu badań.

     Celem projektu badawczego jest ustalenie relacji chronologicznych pomiędzy poszczególnymi elementami bryły kościoła, a przede wszystkim relacji stratygraficznych pomiędzy prezbiterium, zakrystią i kruchtą, przyporami oraz nawą. Specjaliści zamierzają ustalić relacje chronologiczne pomiędzy korpusem nawy i wieżą, której czas powstania jak dotąd nie został precyzyjnie określony. Ważnym zagadnieniem badawczym jest ustalenie zakresu przebudowy kościoła w latach 1823-28, zwłaszcza w obrębie przekształceń kompozycji elewacji. Prowadzone badania doprecyzują pierwotną lokalizację i opracowanie otworów okiennych i drzwiowych oraz rozpoznają ewentualne relikty gzymsu wieńczącego i cokołu. Ponadto zostaną wykonane odkrywki partii zewnętrznych ścian w celu rozpoznania ich pierwotnego wykończenia, jak również materiału, z którego zostały wzniesione. W zależności od dostępności zostaną przeprowadzone również szczegółowe oględziny poddasza.

     Rozpoczęcie obozu badawczego poprzedziła konferencja prasowa, w której wzięli udział:
     - Bartosz Skaldawski, Dyrektor NID
     - Elżbieta Molak, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
     - prof. Jarosław Adamowicz, dziekan Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki na ASP w Krakowie
     - ks. proboszcz Czesław Morański, Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Michałowie
     - Jacek Monkiewicz, Starosta Powiatu Brzeskiego
     - Aneta Rabczewska, Wójt Gminy Olszanka
     - architekt Paweł Filipowicz, kierownik obozu, przedstawiciel NID.

      - „Często doceniamy obiekty zabytkowe, o których się wiele mówi, które znajdują się w dużych ośrodkach, a nie doceniamy obiektów równie cennych, które znajdują się w naszej okolicy. To jest powód, dla którego takie badania uważamy za ważne” – podkreślił podczas konferencji Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

     Wszystkie prace terenowe zostaną udokumentowane w sposób umożliwiający ich weryfikację w przyszłości, na podstawie dalszych prac konserwatorskich i badawczych.