DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Krzysztof Kazimierz Pawłowski „Urban Planning à la Française”
     2021.02.11

     Krzysztof Kazimierz Pawłowski „Urban Planning à la Française”

     Wydana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa praca
     Krzysztofa Kazimierza Pawłowskiego
     Urban Planning à la Française.
     One Thousand Years
     of Practice and European Innovations.
     Completing the Image

     Stanowi tłumaczenie na język angielski dwutomowego studium „Urbanistyka à la Française – tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji” Universitas 2016, 2017.
     Studium przedstawia nieznane lub niedocenione aspekty planowania przestrzennego we Francji, które miały innowacyjny charakter w skali europejskiej. Rezultaty badań wykazały skuteczność metod właściwych dla warsztatu naukowego architekta urbanisty, szczególnie rozwinięte w polskiej szkole urbanistycznej ściśle związanej z ochroną i właściwym wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego.

     Ich zastosowanie na obszarze średniowiecznej Francji umożliwiło polskiemu badaczowi odkrycie nieznanego typu planowania osadnictwa opartego na rzucie okręgu, pochodzącego z epoki Roku Tysięcznego, które Autor określił mianem CIRCULADES.
     Zostały one przedstawione w książce „Circulades languedociennes de l’an mille – Naissance de l’urbanisme européen” („Cyrkulady langwedockie Roku Tysięcznego – narodziny urbanistyki europejskiej”), Montpellier 1992, 1994, 2002.

     Doniosłość identyfikacji tego zjawiska, które uznane zostało za początek planowania przestrzeni miejskiej w Europie, potwierdzone zostało przez największe autorytety naukowe francuskie i europejskie (prof. Georges Duby, Aleksander Gieysztor, Philippe Pinchemel – nagroda Société de Géographie 1993).
     Opinie te stanowiły impuls dla kontynuacji analiz na mało zbadanym obszarze południowej Francji.
     Ich rezultaty zostały po raz pierwszy opublikowane w języku polskim (Universitas 2016, 2017).
     Światowej sławy historyk profesor Henryk Samsonowicz stwierdził, że „jest to dzieło przynoszące nowe spojrzenie na początki i rozwój średniowiecznej przestrzeni miejskiej, ważne nie tylko ze względu na dzieje miast francuskich, ale także inspirujące do podjęcia badań na szerszym, także słowiańskim obszarze Europy. Dzieło podejmuje temat, który stanowi znakomity punkt wyjścia do rozważań nad powstaniem i rozwojem urbanistyki we Francji od czasów wczesnego średniowiecza. Urbaniści w wielu krajach – nie tylko naszego kontynentu – będą wdzięczni za podjęte studia…”.

     Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk przyznał autorowi w 2018 roku Nagrodę im. Marka Witruwiusza. Podkreślając, że w dwutomowym wydawnictwie wydobyta jest dominująca rola geometryzacji przejęta przez epokę nowożytną. Profesor Krzysztof Pawłowski przedstawia francuską lekcję o łączeniu ekonomii, polityki i zagospodarowania przestrzeni od skali miasta do skali regionu i państwa. Zwraca uwagę na role prądów Oświecenia w kształtowaniu urbanistyki w szerokim tego słowa znaczeniu. Studium ma tym samym zasadnicze znaczenie również dla ukierunkowania współczesnych metod planowania przestrzennego.

     Zał.1
     Zał.2
     Zał.3