DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Rekrutacja: kierownik Zespołu ds. Administracyjnych
     2021.03.12

     Rekrutacja: kierownik Zespołu ds. Administracyjnych

     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika na stanowisko kierownika Zespołu ds. Administracyjnych.


     Zakres zadań na stanowisku:
     • administrowanie składnikami majątku Instytutu dotyczącymi nieruchomości, środków trwałych oraz wyposażenia;
     • zapewnienie sprawnego, bezawaryjnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej obsługującej Instytut;
     • identyfikację potrzeb i planowanie zakupów składników majątkowych oraz ogólno-administracyjnych w oparciu o zgłoszone zapotrzebowania komórek organizacyjnych Instytutu;
     • opracowywanie planów inwestycji, w tym prac modernizacyjnych i remontowych oraz koordynowanie ich realizacji;
     • sporządzanie analiz, przygotowywanie wniosków w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz nadzór nad wymaganą przepisami prawa dokumentacją i sprawozdawczością w nadzorowanym Zespole;
     • pozyskiwanie dotacji i funduszy unijnych na finansowanie projektów inwestycyjnych, nadzór nad wdrażaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych w tym zakresie;
     • nadzór nad całością spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki odpadami Instytutu;
     • zarządzanie flotą samochodową Instytutu;
     • zapewnienie sprawnego, bezawaryjnego funkcjonowania infrastruktury technicznej, budowlanej, urządzeń biurowych i środków łączności Instytutu;
     • organizacja ochrony i ubezpieczenia mienia Instytutu;
     • zarządzanie zespołem i koordynacja pracy Zespołu.
     Wymagania:
     • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, zarządzanie);
     • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (preferowane instytucje sektora publicznego, instytucje kultury);
     • doświadczenie w zakresie administrowania mieniem (nieruchomości, środki trwałe,  flota) i prowadzenia dokumentacji administracyjnej;
     • doświadczenie w pracach zespołów prowadzących zadania z zakresu inwestycji, remontów, spraw budowlanych, znajomość prawa budowlanego;
     • bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych i doświadczenie w przygotowaniu;
     • postępowań przetargowych (SIWZ, kalkulacji szacunkowej wartości zamówienia);
     • bardzo dobra obsługa MS Office (Word, Excel, Outlook);
     • mile widziana znajomość obsługi programu EZD PUW;
     • doświadczenie w nadzorze IT;
     • praktyka w zarządzaniu zespołem;
     • umiejętności  organizacyjne i negocjacyjne; 
     • umiejętności interpersonalne i komunikacyjne;
     • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania, odpowiedzialność, terminowość;
     • mile widziana znajomość specyfiki instytucji kultury i finansów publicznych.
     Wymiar zatrudnienia: pełen etat

     Rodzaj umowy: umowa  o pracę

     Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, siedziba NID

     Wymagane dokumenty:
     •    CV i list motywacyjny – w tytule pliku proszę zawrzeć imię i nazwisko
     •    oświadczenie RODO – załącznik 

     Termin składania dokumentów: do 31 marca 2021 roku

     Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl, podając w tytule maila „Kierownik Zespołu ds. Administracyjnych”

     Oferty dostarczone po upływie podanego powyżej terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

     Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.