DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. kartografii i systemów informacji geograficznej do Zespołu ds. danych cyfrowych, w Dziale Danych o Zabytkach
     2021.03.25

     Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. kartografii i systemów informacji geograficznej do Zespołu ds. danych cyfrowych, w Dziale Danych o Zabytkach

     Zakres zadań na stanowisku:
     • pozyskiwanie, przetwarzanie i wprowadzanie danych do baz danych o zabytkach, ich weryfikacja, aktualizacja i udostępnianie,
     • pozyskiwanie, przetwarzanie i wprowadzanie danych publikowanych na stronie ZABYTEK.PL, ich weryfikacja i aktualizacja,
     • digitalizacja dokumentacji rejestru i ewidencji zabytków,
     • przygotowanie zestawień i statystyk z baz danych o zabytkach,
     • prace koncepcyjne przy tworzeniu baz danych o zabytkach, w tym zintegrowanej bazy danych geoprzestrzennych o zabytkach w ramach m.in. dyrektywy INSPIRE,
     • opracowywanie zasad i trybu aktualizacji baz danych o zabytkach w zakresie utrzymywania tych baz w aktualności,
     • realizacja zadań Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zabytków rozumianych jako tworzenie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie tworzenia, publikacji oraz archiwizacji danych cyfrowych wytworzonych w ramach tworzenia baz danych o zabytków,
     • konfiguracja, testowanie i raportowanie pożądanych zmian / konfiguracji do narzędzi informatycznych służących pozyskiwaniu i kontroli danych o zabytkach,
     • kompletowanie i prowadzenie dokumentacji technicznej zmian i modyfikacji wprowadzonych w wyniku prac.
     Wymagania:
     • wykształcenie wyższe (preferowane geodezyjne lub geograficzne o specjalizacji „kartografia”),
     • co najmniej 1-roczne doświadczenie zawodowe w pracy z systemami informacji przestrzennej,
     • biegła znajomość systemów narzędziowych GIS (preferowane GeoMedia Professional i QGIS)
     • znajomość zagadnień z obszaru GIS oraz doświadczenie związane z analizą danych GIS,
     • umiejętność konfigurowania i publikowania usług WMS, WMTS, WFS, CSW,
     • dobra znajomość języka SQL (swobodne pisanie skryptów, raportów) i relacyjnych baz danych,
     • znajomość zagadnień związanych z dyrektywą INSPIRE, norm ISO serii 19115 oraz ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej,
     • znajomość Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
     • znajomość Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi,
     • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym,
     • umiejętność: obsługi komputera (pakiet Ms Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia, współpracy w zespole,
     • umiejętność pracy w zespole oraz planowania własnego czasu pracy w ramach powierzonych zadań.
     Dodatkowe atuty:
     • znajomość języka UML, notacji BPMN
     • wiedza na temat zasad integracji systemów informatycznych, znajomość mechanizmów WebService, SOAP, REST, JSON,
     • znajomość podstaw programowania (preferowany Python, Java).
     Wymiar zatrudnienia: pełny etat 

     Rodzaj umowy: umowa  o pracę 

     Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, siedziba NID 

     Wymagane dokumenty: 
     • CV i list motywacyjny – w tytule pliku proszę zawrzeć imię i nazwisko
     • oświadczenie RODO – załącznik
     Termin składania dokumentów: do 18 kwietnia 2021 roku

     Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl, podając w tytule maila „specjalista ds. kartografii i systemów informacji geograficznej” 

     Oferty dostarczone po upływie podanego powyżej terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

     Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.