DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Rekrutacja: pracownik Zespołu ds. ekspertyz i analiz zabytków w Dziale Standardów Konserwatorskich
     2021.03.25

     Rekrutacja: pracownik Zespołu ds. ekspertyz i analiz zabytków w Dziale Standardów Konserwatorskich

     Zakres zadań na stanowisku:
     • przygotowywanie opinii i ekspertyz oraz opracowań studialnych dotyczących działań przy zabytkach nieruchomych na rzecz organów administracji publicznej,
     • opracowywanie i upowszechniania standardów dokumentacji, badań, konserwacji i postępowań przy zabytkach nieruchomych,
     • prowadzenie waloryzacji zabytków nieruchomych,
     • analizowanie zagrożeń dla zabytków nieruchomych, a także wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom,
     • przygotowywanie specjalistycznych opracowań konserwatorskich dotyczących polityki konserwatorskiej, raportów i opinii dotyczących zagrożeń dla obiektów zabytkowych oraz związanych z kształtowaniem polityki konserwatorskiej na terenie kraju.
     Wymagania:
     • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie związanym z ochroną zabytków i działalnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa; specjalność: architekt, konserwator-zabytkoznawca, historyk sztuki,
     • preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach związanych z ochroną zabytków,
     • wiedza w zakresie konserwatorstwa, historii architektury, urbanistyki i ruralistyki,
     • znajomość systemu ochrony dziedzictwa w Polsce,
     • znajomość problematyki ochrony zabytków szczególnie w zakresie urbanistyki, architektury, i ruralistyki,
     • umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej pracy w terenie, w tym samodzielne prowadzenie oględzin; wizji lokalnych, lustracji i spotkań na temat opracowywanych spraw, spisywanie odpowiednich protokołów,
     • wysoka kultura osobista, komunikatywność, staranność, samodzielność i zaangażowanie,
     • biegłość w zakresie podstawowych technik komputerowych (MS Office), dobrze widziana znajomość programów graficznych,
     • mobilność i dyspozycyjność w zakresie wyjazdów służbowych,
     • dobrze widziane prowadzenie własnej działalności naukowej oraz znajomość języków obcych.
     Wymiar zatrudnienia: pełny etat 

     Rodzaj umowy: umowa  o pracę 

     Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, siedziba NID 

     Wymagane dokumenty: 
     CV i list motywacyjny – w tytule pliku proszę zawrzeć imię i nazwisko
     oświadczenie RODO – załącznik  

     Termin składania dokumentów: do 11 kwietnia 2021 roku

     Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl, podając w tytule maila „Zespół ds. ekspertyz i analiz zabytków” 

     Oferty dostarczone po upływie podanego powyżej terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

     Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.