DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Platforma e-szkoleniowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa już dostępna!
     2021.03.31

     Platforma e-szkoleniowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa już dostępna!

     Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił platformę e-szkoleniową dla wszystkich zainteresowanych tematem zarządzania dziedzictwem i wykorzystania w pełni jego potencjału. Na platformie dostępnych jest już 7 e-szkoleń, w planach są kolejne. W przygotowaniu są również LiveWebinary w ramach szkoleń, seminariów i warsztatów online z ekspertami.

     Zarządzanie dziedzictwem jest interdyscyplinarne – na poziomie lokalnym wymaga współpracy wielu podmiotów, dlatego platforma, jak i dostępne tam do pobrania materiały, mogą być szczególnie przydatne dla urzędników gminnych odpowiedzialnych za zabytki, rozwój, planowanie przestrzenne, promocję i edukację; pracowników lokalnych instytucji kultury i ośrodków muzealnych; organizacji pozarządowych; liderów lokalnych, a także przedsiębiorców.
     Dostępne aktualnie e-szkolenia na e-platformie NID poruszają następujące tematy:

     1. Prawo ochrony zabytków – omówienie podstawowych pojęć z zakresu ochrony zabytków, formy ochrony zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem wpisu do rejestru zabytków i wynikających z niego skutków prawnych, gminnej ewidencji zabytków, prawa i obowiązki gmin w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, problematyka funkcjonowania gminnej ewidencji zabytków.

     2. Realizacja projektów i źródła finansowania: szerokie omówienie źródeł finansowania dla projektów twardych (inwestycyjnych) i miękkich (promocyjnych, społecznych itp.), związanych z dziedzictwem - przygotowywanie projektów i pisanie wniosków w kontekście wymagań zawartych w dokumentacji konkursowej.

     3. Edukacja o dziedzictwie kulturowym: omówienie narzędzi edukacyjnych i sposobu ich tworzenia, także jako elementu oferty turystycznej (m.in. questing, ekomuzea, szlaki dziedzictwa itd.).

     4. Dziedzictwo w planowaniu strategicznym gminy: jak uwzględniać dziedzictwo w tworzeniu strategii lokalnych. Prezentacja możliwych ścieżek.  Gminny program opieki nad zabytkami i jego powiązania z dokumentami strategicznymi. Diagnoza barier i budowanie celów związanych z dziedzictwem (możliwe modele i podejścia).

     5. Dziedzictwo w planowaniu przestrzennym: jak uwzględnić dziedzictwo kulturowe w dokumentach planowania przestrzennego - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, gminnym programie rewitalizacji i miejscowym planie rewitalizacji; w jakim celu i jak opracować studium ochrony wartości kulturowych gminy; jak przygotować i do czego wykorzystać gminny program opieki nad zabytkami.

     6. Jak angażować społeczność lokalną: rodzaje i metody działań partycypacyjnych, korzyści ze zwiększania zaangażowania mieszkańców w decyzje i projekty związane z dziedzictwem. 

     7. Dziedzictwo w rewitalizacji: narzędzia rewitalizacji, etapy planowania i wdrażania, przygotowanie dobrego programu rewitalizacji i odpowiednie ujmowanie w nim dziedzictwa. 

     Wszystkie szkolenia i materiały dostępne na e-platformie powstały przy udziale ekspertów i praktyków współpracujących z Narodowym Instytutem Dziedzictwa od wielu lat. 

     NID szkoli przedstawicieli społeczności lokalnych od 2016 roku, jednak niemożność organizacji szkoleń stacjonarnych w czasie pandemii i świadomość, że potrzebne jest jak najszybsze tempo szkoleń zadecydowały o stworzeniu miejsca, które będzie umożliwiało zdobycie wiedzy w terminie i tempie dogodnym dla każdego. Możliwość samodzielnego kształcenia będzie doskonałym uzupełnieniem lub zamiennikiem szkoleń również w przyszłości po okresie pandemii.

     W Polsce mamy 2477 gmin, znaczna ich część potrzebuje wsparcia merytorycznego, aby skutecznie zaplanować i wdrożyć działania zarządcze i rozwojowe związane z dziedzictwem. Szkolenia są zatem niezwykle istotne z punktu widzenia skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego, ale także poznania sposobów na wykorzystanie jego potencjału rozwojowego. Korzystanie z platformy e-szkoleniowej przyspieszy proces zdobywania nowoczesnych kompetencji, dzięki czemu gminy będą mogły skutecznie planować, a następnie realizować lokalne strategie i działania wzmacniające rolę dziedzictwa w życiu i rozwoju na swoim obszarze.

     Dostęp do szkoleń i wszystkich materiałów dostępny jest bezpłatnie dla zarejestrowanych użytkowników pod adresem: https://szkolenianid.learncom.pl