DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Rozstrzygnięcie naboru gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa "Wzorcowa rewitalizacja"
     2021.04.14

     Rozstrzygnięcie naboru gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”

     Narodowy Instytut Dziedzictwa zakończył proces wyboru gmin, z którymi podejmie współpracę w ramach pilotażowego Programu wsparcia pn. „Wzorcowa rewitalizacja”.

     D. ZESP&Oacute;Ł KLASZTORNY BENEDYKTYN&Oacute;W LEGNICKIE POLE, autor. Sławomir Milejski, Licencja: CC BY-SA 3.0
     D. ZESPÓŁ KLASZTORNY BENEDYKTYNÓW LEGNICKIE POLE, autor. Sławomir Milejski, Licencja: CC BY-SA 3.0

     Celem Programu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji, uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym. Tym samym Program wsparcia adresowany jest do gmin, które planują, aktualizują lub wdrażają Gminny Program Rewitalizacji.

     Program jest kolejnym, po utworzeniu Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, kierunkiem działania będącego częścią projektu „Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach”, realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

     W ramach naboru do NID wpłynęło 96 formularzy zgłoszeniowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami Programu, w każdym województwie wybrano maksymalnie dwie gminy na podstawie kolegialnej oceny eksperckiej, której głównymi kryteriami były m. in.: 
     • udzielenie merytorycznego wsparcia gminom, które uwzględniają dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych występujących na obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym,
     • udzielenie wsparcia eksperckiego gminom, które tworzą, aktualizują lub wdrażają Gminne Programy Rewitalizacji poprzez wspólne przeprowadzenie procesu identyfikacji dziedzictwa kulturowego, szacowanie jego wartości i wskazanie właściwych sposobów jego ujęcia, ochrony i zagospodarowania w procesach rewitalizacyjnych,
     • możliwość wspólnego opracowania i upowszechniania modelowych rozwiązań, standardów w prowadzeniu rewitalizacji z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego obejmujących możliwie szeroką problematykę,
     • interwencja w obszary cenne historycznie i poddawane intensywnym działaniom rewitalizacyjnym,
     • motywacja gminy do udziału w Programie wsparcia.
     Zwieńczeniem współpracy podjętej z gminami w ramach Programu wsparcia będzie m. in. planowane na koniec 2022 roku przygotowanie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa opracowania, dotyczącego dobrych praktyk i standardów uwzględniania dziedzictwa kulturowego oraz zabytków, a także wykorzystania ich potencjału w procesach rewitalizacyjnych.

     Do udziału w Programie wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa pn. „Wzorcowa rewitalizacja” zostały wybrane następujące gminy:

     • z województwa dolnośląskiego:
     Jawor
     Legnickie Pole

     • z województwa lubuskiego:
     Drezdenko
     Nowa Sól

     • z województwa kujawsko-pomorskiego:
     Włocławek

     • z województwa lubelskiego:
     Puchaczów
     Opole Lubelskie

     • z województwa łódzkiego:
     Bolesławiec

     • z województwa małopolskiego:
     Nowy Sącz

     • z województwa mazowieckiego:
     Czerwińsk nad Wisłą
     Marki

     • z województwa opolskiego:
     Olszanka
     Kędzierzyn Koźle

     • z województwa podkarpackiego:
     Zagórz

     • z województwa podlaskiego:
     Hajnówka

     • z województwa pomorskiego:
     Słupsk
     Debrzno

     • z województwa śląskiego:
     Siemianowice Śląskie

     • z województwa świętokrzyskiego:
     Końskie

     • z województwa warmińsko-mazurskiego:
     Mrągowo
     Tolmicko

     • z województwa wielkopolskiego:
     Zbąszyń
     Rychtal

     • z województwa zachodniopomorskiego:
     Czaplinek

     Jednocześnie przypominamy, że w każdym z ośmiu Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji prowadzona jest działalność informacyjna i doradcza na rzecz gmin realizujących programy rewitalizacyjne przy wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego. Gminy zgłaszające się z konkretnym problemem dotyczącym udziału dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego potencjału w procesie rewitalizacji będą mogły liczyć na indywidualne wsparcie w tym zakresie udzielane przez ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Centra Kompetencji będą również animować debatę na ten temat i ułatwiać wymianę doświadczeń uczestników procesów rewitalizacyjnych - m.in. samorządów, służb konserwatorskich, organizacji pozarządowych, resortów odpowiedzialnych za rewitalizację czy organizacji branżowych.

     Kontakt do Koordynatorów Centrum Kompetencji NID ds. rewitalizacji:

     o Bogna Oszczanowska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego
     boszczanowska@nid.pl
     Oddział Terenowy we Wrocławiu
     ul. Władysława Łokietka 11
     50-243 Wrocław
     tel.: (71) 322 16 40 lub 571 226 990

     o Grzegorz Młynarczyk – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa małopolskiego i świętokrzyskiego
     gmlynarczyk@nid.plHyperlink
     Oddział Terenowy w Krakowie
     31-014 Kraków
     ul. Św. Tomasza 8/7
     tel.: (12) 429 10 11 lub 571 226 991

     o Agnieszka Lorenc-Karczewska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa łódzkiego i śląskiego
     akarczewska@nid.pl
     Pracownia Terenowa w Łodzi
     90-273 Łódź
     ul. Rewolucji 1905 r. 9 lok. 4U
     tel.: (42) 682 62 44 lub 571 226 992

     o Adam Sapeta – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa podkarpackiego i lubelskiego
     asapeta@nid.pl
     Oddział Terenowy w Rzeszowie
     35-045 Rzeszów
     ul. Hetmańska 15
     tel.: (17) 853 29 43 lub 571 226 993

     o Anna Dyszkant – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego
     adyszkant@nid.pl
     Oddział Terenowy w Poznaniu
     61-725 Poznań
     ul. Mielżyńskiego 27/29
     tel.: (61) 851 73 64 lub 571 226 994

     o Ewa Krasińska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego
     ekrasinska@nid.pl
     Oddział Terenowy w Olsztynie
     ul. 11-Listopada 4
     10-104 Olsztyn
     tel.: (89) 521 26 89 lub 571 226 995

     o Dorota Hryszkiewicz-Kahlau – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego
     dhryszkiewicz@nid.pl
     Oddział Terenowy w Gdańsku
     ul. Św. Trójcy 5
     80-822 Gdańsk
     tel.: (58) 301 77 12 lub 571 226 996

     o Maria Badeńska-Stapp – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa opolskiego i mazowieckiego
     mbadenska@nid.pl
     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     ul. M. Kopernika 36/40
     00-924 Warszawa
     kom.: +48 571 226 997

     lub Anna Kozioł – Koordynator Zadania
     akoziol@nid.pl
     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     ul. M. Kopernika 36/40,
     00-924 Warszawa
     tel.: (22) 554 56 82 lub +48 798 389 289