DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową pn. "Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy"
     2021.04.19

     Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową pn. "Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy"

     Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego pn. ,,Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”

     Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych dotyczących współczesnej roli materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie młodych badaczy do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

     Autorzy mogą zgłaszać do konkursu prace dyplomowe (licencjackie/inżynierskie, magisterskie lub doktorskie) obronione w latach 2018-2020, których elementem są oryginalne wyniki badań i analiz (ilościowych, jakościowych lub mieszanych), których przedmiotem były następujące zagadnienia: 

     1) materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe jako zasób w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym w szczególności:
     a) społeczne i ekonomiczne znaczenie dziedzictwa kulturowego (przedsiębiorczość a dziedzictwo kulturowe, marketing terytorialny oparty na dziedzictwie, turystyka kulturowa, rewitalizacja obszarów zdegradowanych uwzględniająca dziedzictwo kulturowe),
     b) partycypacja w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
     c) dziedzictwo kulturowe jako istotna składowa krajobrazu kulturowego, zarządzanie ładem przestrzennym i estetyką przestrzeni,
     d) system ochrony dziedzictwa kulturowego i jego funkcjonowanie, w tym instrumenty polityk publicznych wobec dziedzictwa stosowanych w różnych skalach przestrzennych i na różnych szczeblach władz publicznych (od lokalnego po krajowy),
     e) rola międzynarodowych organizacji i instytucji (UNESCO, ICOM, ICCROM itp.) oraz aktów prawnych (np. konwencji) dotyczących dziedzictwa kulturowego w promowaniu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego,
     f) zarządzanie instytucjami dziedzictwa kulturowego,

     2) nowe formy interpretacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego, w szczególności:
     a) edukacja na rzecz dziedzictwa,
     b) dziedzictwo cyfrowe,
     c) promocja dziedzictwa kulturowego,

     3) statystyka dziedzictwa kulturowego, w tym gromadzenie i upublicznianie danych o niematerialnym i materialnym dziedzictwie kulturowym,

     4) inne,
     pokrewne do określonych w poprzedzających punktach zagadnienia.

     W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane odpowiednio nagrody za I, II i III miejsce, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne:
      
     praca licencjacka/inżynierska (2000 zł – 1500 zł – 1000zł);
     praca magisterska (4000 zł – 3000zł – 2000zł);
     praca doktorska (6000zł – 5000zł – 4000zł).

     Dodatkową nagrodą dla laureatów, którzy zajmą pierwsze miejsce w swojej kategorii jest możliwość publikacji artykułu opartego o nagrodzoną pracę w wydawnictwie naukowym ,,Ochrona Zabytków” figurującym na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

     Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod linkiem: http://bityl.pl/sRqAp, wraz z pracą dyplomową, potwierdzeniem obrony pracy oraz recenzją promotora pracy. Zgłoszenia przyjmowane są w formie online.
     Prace konkursowe można zgłaszać w formie elektronicznej do 30 czerwca 2021 roku.

     Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane dwuetapowej ocenie. W pierwszym etapie, preselekcji, zostaną wzięte pod uwagę takie aspekty jak zgodność pracy z tematyką konkursu, atrakcyjność tematu oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez m.in. władze publiczne. W drugim etapie, Komisja Konkursowa oceni m.in. oryginalność i nowatorstwo oraz metodologię badań.

     Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora do 31 października 2021 roku. Nagrody finansowane są ze środków Organizatora przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu przeznaczonego na realizację Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022. 

     Do pobrania:
     Regulamin konkursu