DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Polacy są świadomi wartości dziedzictwa, ale wciąż za rzadko z nim obcują
     2021.04.27

     Polacy są świadomi wartości dziedzictwa, ale wciąż za rzadko z nim obcują

     83% Polaków podkreśla konieczność dbania o dziedzictwo i jego ochrony, 74% ma świadomość pojęcia „dziedzictwo” i uważa je za ważne, 40% deklaruje, że osobiście dba o dziedzictwo, a 3/4 społeczeństwa uważa, że warto inwestować w ten cel publiczne pieniądze – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Celem badania przeprowadzonego w grudniu 2020 r. była segmentacja psychograficzna Polaków pod kątem ich nastawienia do dziedzictwa, a w konsekwencji wsparcie promotorów kultury i dziedzictwa w promocji ich misji i działalności.

     Badanie na temat segmentacji psychograficznej Polaków ze względu na ich postawy wobec dziedzictwa pokazało, że dziedzictwo jest ważne dla Polaków na poziomie deklaracji. Najczęściej dziedzictwo kojarzone jest z zabytkami i dorobkiem historycznym, jak również tradycją, praktykami, obrzędami, rytuałami, zwyczajami, wierzeniami, elementami kultury i dziełami sztuki. Zdaniem większości, bez dziedzictwa kulturowego świat byłby ubogi, szary, jednolity i bez wyrazu. Dziedzictwo buduje różnorodność i napędza rozwój oraz wymianę myśli. Polacy różnicują dziedzictwo na lokalne, narodowe, europejskie i światowe.

     Lubimy zwiedzać, choć zwykle mamy na to czas 1-2 razy w roku
     59% Polaków zwiedza/odwiedza miejsca związane z dziedzictwem. 6% spośród nich zwiedza takie miejsca minimum raz w miesiącu, 58% przynajmniej raz w roku, a 39% robi to 1-2 razy
     w roku. Zwiedzanie jest jedną z najpopularniejszych form obcowania Polaków z kulturą. Jest to dobra forma spędzania czasu, daje możliwość oderwania się od rzeczywistości, poznania
     i doświadczenia czegoś nowego. Dominują trzy schematy związane ze zwiedzaniem: wyjazd urlopowy, bycie przejazdem, wyjazd celowy.

     Obcowanie z kulturą – ciągle za rzadko
     Polacy wydają miesięcznie średnio około 59 PLN na szeroko rozumianą kulturę. Przed pandemią najbardziej popularne były kina, koncerty i muzea.
     17% Polaków sięga po książkę minimum raz w tygodniu, połowa z kolei nie czyta wcale. Najchętniej czytamy kryminały i powieści detektywistyczne. Oprócz kryminałów na szczycie pojawiają się powieści obyczajowe, literatura faktu, historyczna i biografie.

     Czas na nowe narzędzia i krótsze, ciekawsze formy opowiadania o historii i dziedzictwie
     Telewizja pozostaje głównym źródłem informacji, ale wśród młodych zaczynają wygrywać media społecznościowe i polecenia znajomych. Polacy chcą obcować z dziedzictwem na podobnych zasadach, jak konsumują obecnie inne treści. Według badanych, formy propagowania dziedzictwa muszą być dopasowane do współczesnego odbiorcy. Przekaz na temat kultury i dziedzictwa powinien być dostępny multikanałowo, na żądanie i na światowym poziomie. Według badanych musi on angażować. Preferowana jest krótka forma („w pigułce”), łącząca różne sposoby angażowania uwagi (dźwięk, obraz, tekst), zachęcająca do interakcji, z elementami grywalizacji. Treści powinny być podawane w zwięzły sposób.

     SEGMENTACJA
     Respondentów podzielono na pięć segmentów, wyodrębnionych z uwagi na stosunek badanych do dziedzictwa:

      

     ORĘDOWNICY DZIEDZICTWA: 36%, tj. około 11,3 MLN POLAKÓW W WIEKU 18+ LAT
     Są to ludzie, dla których przeszłość ma znaczenie. Są silnie przywiązani do korzeni/związani z miejscem pochodzenia oraz zainteresowani sprawami dziedzictwa i jego ochrony, gdyż buduje ich tożsamość i powinno być otoczone opieką. To miłośnicy zabytków (dworków, pałaców), boleją nad tym, że zabytki niszczeją, a ciekawe miejsca ulegają zapomnieniu. Lubią eksplorować i edukować innych. Preferują aktywne formy spędzania czasu wolnego, w szczególności zwiedzanie. Ważna jest dla nich regeneracja połączona z doświadczaniem przeszłości. Mając nieograniczone fundusze na spędzenie jednego dnia, wybraliby jakiś konkretny region do zwiedzenia z noclegami i obsługą gastronomiczną, tak, aby jak najlepiej go zrozumieć, poznać jego kulturę i obyczaje. Orędownicy dziedzictwa stawiają na dziedzictwo narodowe, lokalne, a dopiero w drugiej kolejności europejskie i światowe. To grupa, którą najłatwiej zachęcić do czerpania dziedzictwa i kultury. Najłatwiej jest ich skusić do odwiedzin ofertą inspirującego kontaktu z prawdziwymi, namacalnymi elementami przeszłości.

     CIEKAWI ŚWIATA: 15%, tj. około 4,7 MLN POLAKÓW W WIEKU 18+ LAT

     To ludzie, którzy lubią poznawać świat, kochają doświadczać i czymś żyć, mieć cel. Cechuje ich duże zainteresowanie sprawami dziedzictwa i jego ochrony niezwiązane z przywiązaniem do korzeni ani z miejscem pochodzenia. Nie uważają się za patriotów, ale sądzą, że warto chronić dziedzictwo i inwestować w ten cel publiczne pieniądze. Są skupieni na swoich pasjach, hobby. Mają szeroki światopogląd, uważają, że nie można się na nic zamykać ani tkwić w jednym miejscu. Teraźniejszość jest dla nich ważna, bo każdy dzień ma znaczenie i można go efektywnie przeżyć. Nie planują długofalowo przyszłości, bo uważają, że nie ma się na nią wpływu. Według nich wypoczynek powinien łączyć się z aktywnym spędzaniem czasu.
     Są zainteresowani poszerzeniem wiedzy w tematyce dziedzictwa. Prawie 60% z nich chętnie odwiedza miejsca związane z dziedzictwem. Ciekawi świata stawiają na dziedzictwo światowe, europejskie, lokalne, narodowe. Ciekawi świata to grupa, którą można zachęcić do aktywności, pokazując unikalność i specjalizację danego miejsca, wydarzenia czy obiektu.

     RODZINNI LOKALSI: 30%, tj. około 9,4 MLN POLAKÓW W WIEKU 18+ LAT
     „Lokalsi” to nie definicja geograficzna, lecz emocjonalna. To ludzie, którzy w umiarkowanym stopniu interesują się sprawami dziedzictwa i jego ochrony. Definiują się przez rodzinę i korzenie, rozumiane nie jako przeszłość, a tożsamość, miejsce, skąd pochodzą. Ważne jest dla nich otoczenie, w którym mieszkają. Są patriotami. Skupiają się na relacjach rodzinnych, bliskości, spędzaniu czasu razem. Dobrze znają swoją okolicę i lubią uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach, są dość aktywni. Odpoczywają, pomagając bliskim, ale i odkrywając to, co najbliższe w ich otoczeniu. Wakacje to czas oderwania od codzienności i możliwość wejścia w nowy klimat, nowe otoczenie, które ma przede wszystkim dostarczyć wrażeń. Patrzą w przyszłość, ale nie dlatego, że są wizjonerami, ale dlatego, że się o nią martwią. Rodzinni lokalsi stawiają na dziedzictwo lokalne, narodowe, europejskie. Rodzinni lokalsi to grupa, dla której ważna jest łatwość dostępu do danego miejsca, możliwość doświadczania bez specjalnych nakładów sił i środków, w większym gronie (rodzice i dzieci, dziadkowie i wnuki). Warto pokazać naszą ofertę jako pomysł na oderwanie się od codzienności w twojej okolicy.

     BIERNI ODBIORCY: 8%, tj. około 2,5 MLN POLAKÓW W WIEKU 18+ LAT
     Czują się zmęczeni życiem, ich motto to „odpoczynek i dobra zabawa”. To ludzie, którzy nie są zainteresowani sprawami dziedzictwa i jego ochrony, a do tego cechuje ich mało zaangażowany stosunek do korzeni/słaby związek z miejscem pochodzenia. Kontakt z dziedzictwem mają przez rodzinę, szkołę, sami z siebie nie czują takiej potrzeby i nie szukają pretekstu do odkrywania czy poszerzania wiedzy. Jeśli nikt im niczego nie zaproponuje lub nie pokaże, preferują bierne aktywności. Odpoczywają albo „na kanapie” z telefonem w ręku, albo w gronie najbliższych znajomych na imprezach, w trakcie wspólnych wyjść ukierunkowanych głównie na dobrą zabawę.
     Bierni odbiorcy to grupa, którą trudno zachęcić bezpośrednio, aczkolwiek szansę ich zaangażowania w sprawy dziedzictwa daje udowodnienie, że dana atrakcja jest sposobem na relaks, rozrywkę lub miłe spędzenie czasu ze znajomymi.

     SYMPATYCY KULTURY MASOWEJ: 11%, tj. około 3,5 MLN POLAKÓW W WIEKU 18+ LAT

     To miłośnicy ładnych widoków, zagranicznego otoczenia, atmosfery najpopularniejszych miejsc i stolic turystycznych świata. Ludzie ci nie są przywiązani do korzeni ani związani z miejscem pochodzenia; nie są zainteresowani sprawami dziedzictwa i jego ochrony, ani pogłębianiem wiedzy na jego temat. Chcą widzieć to, co widzieli znajomi i być tam, gdzie byli inni, ale nie wgłębiają się w temat. Polska ma im niewiele do zaoferowania, fascynuje ich zagranica. Lubią opowiadać historie o odwiedzonych miejscach, które wybierają pod kątem ich popularności, odhaczając te najbardziej znane, na topie; robią rzeczy, które nie pozwolą im wypaść z obiegu towarzyskiego. Sympatycy kultury masowej to grupa, której wiedzę o świecie buduje przede wszystkim telewizja i zasłyszane opowieści, a popularność danego miejsca czy zjawiska wzmaga w nich pragnienie uczestnictwa w doświadczeniu szerszej zbiorowości. Będą chcieli doświadczyć czegoś nowego, jeśli „wszyscy tam byli”, „to trzeba zobaczyć”.

     Jednym z warunków zachowania dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego potencjału w zrównoważonym rozwoju jest podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie dziedzictwa i jego wartości. Dzięki przeprowadzonemu na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa badaniu segmentacji psychograficznej Polaków nie tylko lepiej poznaliśmy stosunek rodaków do dziedzictwa, ale także będziemy mogli bardziej świadomie, a przez to skuteczniej komunikować się ze społeczeństwem i osiągać pożądany efekt – zwiększanie liczby obywateli naszego kraju w pełni przekonanych do potrzeby ochrony dziedzictwa i potrafiących z niego mądrze korzystać – tłumaczy Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

     Znajomość segmentów psychograficznych ułatwi działanie promotorom dziedzictwa kulturowego, gdyż pomoże odpowiedzieć na wiele pytań związanych z tym, jak dotrzeć do konsumenta: jak powinno się budować współczesną narrację dotyczącą historii, dziedzictwa i kultury, jakich narzędzi komunikacji używać, czy wreszcie jak mówić o kulturze i dziedzictwie, aby chciano nas słuchać. Aby wesprzeć promotorów w tej drodze, Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował cykl webinariów „Dziedzictwo kulturowe pod lupą – wirtualne spotkania z badaczami”, dostępnych na nowej platformie e-szkoleniowej NID: https://szkolenianid.learncom.pl, dostępnej bezpłatnie dla zarejestrowanych użytkowników.

     Cykl webinariów transmitowany będzie również na platformie Facebook: https://fb.me/e/XShlxLin.

     Informacje o badaniu

     Badanie „Segmentacja psychograficzna Polaków ze względu na ich postawy wobec dziedzictwa” przeprowadzono w formie sondażu CAPI – ankiet realizowanych bezpośrednio w gospodarstwach domowych na ogólnopolskiej próbie N=1000 dorosłych Polaków. Dobór próby miał charakter kwotowo-losowy, aby odzwierciedlić badaną populację z uwzględnieniem struktury województw, wielkości miejsca zamieszkania, płci, wieku i wykształcenia. Dodatkowo zrealizowane zostały badania focusowe w formie dyskusji on-line za pośrednictwem Skype’a z przedstawicielami poszczególnych segmentów.

     Badania na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa przeprowadziła agencja badawcza Brainlab.

     NID_Poradnik dla promotorów dziedzictwa_Segmentacja Polaków wobec dziedzictwa_27.04.2021.pdf
     NID_Poradnik dla promotorów dziedzictwa_Segmentacja Polaków wobec dziedzictwa_27.04.2021.docx

     NID_infografika_Segmentacja Polaków wobec dziedzictwa.pdf