DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Już tylko krok do listy Światowego Dziedzictwa UNESCO
     2013.05.07

     Już tylko krok do listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

     Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków – ICOMOS, organizacja doradcza Komitetu Światowego Dziedzictwa wydała pozytywną rekomendację dla wniosku o wpis na Listę światowego dziedzictwa UNESCO "Drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat".

     Wniosek jest wynikiem kilkuletniej (od 2009 r.) współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa z przedstawicielami strony ukraińskiej: Państwowym Historyczno-Architektonicznym Rezerwatem w Żółkwi oraz Naukowo- Badawczym Instytutem badania Zabytków w Kijowie.


     Rekomendacja ta jest podsumowaniem wieloetapowej oceny merytorycznej polsko - ukraińskiego wniosku dotyczącego 16 obiektów.

     Osiem z nich znajduje się w Polsce i są to: cerkiew św. Paraskiewy w Radrużu, cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu, cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku, cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku (wszystkie na Podkarpaciu) oraz cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, cerkiew Opieki Bogurodzicy w Owczarach - dawniej Rychwałdzie, cerkiew św. Paraskiewy w Kwiatoniu, cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (wszystkie w Małopolsce).

     1.Radruż.jpg 2.Chotyniec.jpg 3.Smolnik.jpg 4.Turzańsk.jpg
     Cerkiew św. Paraskiewy               Cerkiew Narodzenia                    Cerkiew św. Michała                    Cerkiew św. Michała
     w Radrużu                                   Przenajświętrzej Bogurodzicy       Archanioła w Smolniku               Archanioła w Turzańsku
                                                        w Chotyńcu
                                      
     5Pawroźnik.jpg 6.Owczary.jpg 7.Kwiatoń.jpg 8.Brunary.jpg 
     Cerkiew św. Jakuba     Cerkiew Opieki Bogurodzicy                  Cerkiew                        Cerkiew św. Michała Archanioła
     Młodszego Apostoła     w Owczarach                                         św. Paraskiewy             w Brunarach Wyżnych
     w Powroźniku            - dawniej Rychwałdzie                             w Kwiatoniu

     Osiem cerkwi po ukraińskiej stronie granicy to: obwód lwowski - cerkiew Zesłania Ducha Świętego w Potyliczu, cerkiew św. Dymitra w Matkowie, cerkiew Świętej Trójcy w Żółkwi, cerkiew św. Jerzego w Drohobyczu, obwód iwanofrankowski - cerkiew św. Ducha w Rohatyniu, cerkiew Narodzenia Theotokos w Werbiążu Niżnym, obwód zakarpacki - cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Jasinie i cerkiew św. Michała Archanioła w Użoku.

     9Potylicz.jpg 10Matk&oacute;w.jpg 11Ż&oacute;łkiew.jpg 12Drohobycz.jpg
     Cerkiew Zesłania Ducha Świętego         Cerkiew                 Cerkiew Świętej Trójcy w Żółkwi    Cerkiew św. Jerzego
     w Potyliczu                                           św. Dymitra                                                                w Drohobyczu
                                                                 w Matkowie

     13Rohatyn.jpg 14Wierbąż Niżny.jpg 15Jasin.jpg 16Użok.jpg
     Cerkiew św. Ducha                 Cerkiew Narodzenia Theotokos    Cerkiew Wniebowstąpienia      Cerkiew św. Michała Archanioła
     w Rohatyniu                           w Werbiążu Niżnym                     Pańskiego w Jasinie                  w Użoku
                                                       
     Wytypowane cerkwie zlokalizowane są w północnej strefie Karpat Zachodnich. Najstarsze zachowane drewniane cerkwie w obszarze polskich i ukraińskich Karpat pochodzą z XVI wieku. Świątynie te stanowią najdoskonalsze osiągnięcia drewnianej architektury cerkiewnej swych czasów, po dziś dzień zdumiewając skomplikowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Wzniesione są w typowej dla ludów słowiańskich technice zrębowej, na kamiennym podmurowaniu, a ich dachy kryte są drewnianymi gontami. Tradycyjne rozwiązania ciesielskie i konstrukcyjne dostosowano do potrzeb wyznaczonych przez liturgię i tradycję kościoła grecko - katolickiego w charakterystycznym typie świątyni o trójdzielnej bryle, przekrytej kopułami.

     Specyfika górzystego terenu, rozdzielonego pasmami trudno dostępnych szczytów, gęstych lasów i szerokich rzek sprzyjała wyodrębnieniu się lokalnych grup etnicznych
     z odmiennymi tradycjami. Ta właśnie odmienna tradycja, różna podatność na wpływy zewnętrzne oraz rodzimy mecenat zadecydowały o wyodrębnieniu się czterech lokalnych typów architektonicznych: huculskiego, halickiego, bojkowskiego i łemkowskiego. Mimo wspólnej liturgii i odniesienia do ideowych wzorców trójdzielnej kopułowej cerkwi typu bizantyjskiego w XVII i XVIII wieku wypracowane zostały charakterystyczne lokalne formy, dodające cerkwiom tej części Karpat dodatkowego, niepowtarzalnego kolorytu. Ta właśnie różnorodność form i typów, doskonałość ciesielskich rozwiązań konstrukcyjnych oraz odmienność stylistyczna wyróżnia drewniane budownictwo cerkiewne w obszarze polskich i ukraińskich Karpat od drewnianego budownictwa sakralnego pozostałej części Europy.

     Pozytywną rekomendację ICOMOS otrzymał również projekt rozszerzenia wpisu Kopalni Soli w Wieliczce o kopalnie w Bochni i wielicki Zamek Żupny pod wspólna nazwą „Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni”.

     Inicjatywę podjęła dyrekcja kopani soli w Bochni przy ścisłej współpracy dyrekcji kopalni soli w Wieliczce oraz Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Koordynacja opracowania i nadzór nad kształtem wniosku – Narodowy Instytut Dziedzictwa.

     Decyzja w sprawie wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa zostanie podjęta na 37. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbędzie się w dniach 16-27 czerwca tego roku w Phnom Penh w Kambodży.

     Więcej informacji:
     http://www.nid.pl/UserFiles/File/%C5%9Awiatowe%20Dziedzictwo%20UNESCO/cerkwie%20tentative.pdf

     http://www.nid.pl/UserFiles/File/%C5%9Awiatowe%20Dziedzictwo%20UNESCO/tentative%20wieliczka.pdf