DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Zostań ekspertem w Brukseli!
     2013.02.26

     Zostań ekspertem w Brukseli!

     Specjaliści z zakresu edukacji, kultury, sektora audiowizualnego, młodzieży i obywatelstwa, którzy do 30 czerwca 2013 roku zgłoszą swoją kandydaturę do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) mają szansę zostać ekspertami oceniającymi projekty zgłaszane w ponad 15 programach UE. Rekrutacja dotyczy m.in. następujących programów: Erasmus Mundus, Tempus, Kultura, Młodzież w działaniu, Europa dla Obywateli oraz MEDIA 2007.

     W porównaniu z innymi krajami polskich ekspertów odpowiedzialnych za wspieranie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) jest wciąż niewielu. Dlatego zachęcamy specjalistów z całego kraju do zgłaszania swoich kandydatur, bez nich zmniejszają się szanse polskich wnioskodawców – mówi Anna Hieropolitańska z Punktu Kontaktowego ds. Kultury, który działa w strukturze Instytutu Adama Mickiewicza i zajmuje się promocją Programu Kultura w Polsce.

     Do zadań ekspertów należą m.in. ocena aplikacji składanych przez wnioskodawców z całej Europy, monitorowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie (wizytacje trwających projektów, ewaluacja raportów, rezultatów i produktów zakończonych projektów) oraz badania i analizy poszczególnych obszarów w ramach programów. W zależności od powierzonych zadań eksperci mogą wykonywać swoją pracę zdalnie (wnioski w większości programów składane są elektronicznie) lub w Brukseli przez określony czas. Eksperci powinni posiadać kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej czteroletnie doświadczenie związane z celami programów, których dotyczy ich aplikacja. Przy wyborze ekspertów Agencja Wykonawcza uwzględni również pochodzenie geograficzne, znajomość języków i profil zawodowy kandydatów, a także zadba o zrównoważony udział kobiet i mężczyzn. Za pracę w charakterze eksperta Agencja Wykonawcza przewiduje wynagrodzenie ustalane na podstawie stawki stosowanej w momencie podpisywania umowy oraz zwrot kosztów podróży i pobytu na podstawie przepisów obowiązujących w Komisji Europejskiej. Wszystkie szczegóły związane z rekrutacją oraz formularz zgłoszenia dostępne są stronie: eacea.ec.europa.eu

     Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) działa pod kontrolą Komisji Europejskiej i jej zadaniem jest wdrażanie ponad piętnastu programów i działań finansowanych z funduszy wspólnotowych w dziedzinie edukacji, aktywnego obywatelstwa, młodzieży, kultury i filmu. Agencja jest odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie zaproszeń do składania wniosków, wybór projektów i podpisywanie umów z beneficjentami, zarządzanie finansowe, monitorowanie projektów (sprawozdania śródokresowe i sprawozdania końcowe), kontakty z beneficjentami i kontrole na miejscu.

     Kontakt dla mediów:
     Punkt Kontaktowy ds. Kultury
     www.program-kultura.eu
     email: pkk@iam.pl
     telefon: 22 578 22 30, 22 111 00 13