DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Konkurs "Dorzuć swoje. Atlas zabyrków przemysłowych"

     2010-08-19

     Dorzuć swoje! Krok po kroku:

     • Stworzenie ZESPOŁU BADAWCZEGO, a następnie WYBÓR obiektu (zabytku, tematu).
     • REJESTRACJA na stronie www.ceo.org.pl/slady
     • ZEBRANIE informacji na temat przedmiotu badań, np. analiza źródeł (artykułów, fotografii), wywiad, rozmowa z konserwatorem zabytków, historykiem.
     • ZADBANIE o przedmiot badań, np. sprzątanie, naprawa ogrodzenia itp., a także JEGO PROMOCJA, np. zorganizowanie wystawy fotograficznej, założenie strony internetowej, zrobienie  filmu, wykonanie folderu informującego o obiekcie, napisanie artykułu do prasy lokalnej itp.
     • Powyższe działania należy przedstawić w formie REPORTAŻU. Reportaż powinien zawierać informacje o przedmiocie badań, wykorzystanych źródłach oraz o wszystkich pracach, jakie na rzecz obiektu wykonał Zespół Badawczy. Do dyspozycji uczestników są następujące formy reportażu:
      • film, 
      • fotoreportaż (historia opowiedziana zdjęciami).
     • Reportaż należy przesłać do 17 stycznia 2011 r. na adres: 
      Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 
      ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa 

      z dopiskiem: Konkurs „Dorzuć swoje”.  

     Materiały pomocnicze:

      

     Uczestnicy - Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany. Przewidziano następujące kategorie wiekowe:

     • 7-9 lat
     • 10-12 lat
     • 13-15 lat
     • 16-19 lat

     Opiekun - Każdy Zespół Badawczy posiada pełnoletniego opiekuna – może to być np. rodzic, nauczyciel.

     Wyniki konkursu - Wybór laureatów nastąpi w lutym 2011 r.

      Na tych stronach również znajdziesz informacje dotyczące konkursu: Organizatorzy konkursu:
     • Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO)
     • Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ)

     Kontakt z koordynatorem:
     tel. 22 826 93 52 wew. 114
     mail: konkurs@kobidz.pl

     1114_1.jpg