DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Zasady udostępniania

     ZARZĄDZENIE nr 19/2011
     Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
     z dnia 9 maja 2011 r.
     w sprawie zasad udostępniania zasobu archiwalnego
     Narodowego Instytutu Dziedzictwa

     Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Narodowego Instytutu Dziedzictwa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 32 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany i zakresu działania Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, § 5 pkt 5 regulaminu organizacyjnego KOBiDZ, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 16/10 Dyrektora KOBiDZ z dnia 6.08.2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego KOBiDZ zarządzam, co następuje:
     § 1

     Wprowadzam "Regulamin udostępniania zasobu archiwalnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
     § 2

     Tracą moc: zarządzenie nr 19/2007 Dyrektora KOBiDZ z dnia 19.07.2007 roku w sprawie zasad udostępniania zasobu archiwalnego KOBiDZ w Warszawie oraz jego oddziałów terenowych, tj. ROBiDZ oraz zarządzenie 11/2011 Dyrektora NID z dnia 28.02.2011 roku w sprawie zasad udostępniania zasobu archiwalnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
     § 3


     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      
     Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
     Paulina Florjanowicz
      


     Załączniki:

     Pobierz plik: Zarządzenie Dyrektora NID.pdf
     Pobierz plik: Regulamin.pdf
     Pobierz plik: Załącznik nr 1 - wniosek o udostępnienie i wykorzystanie materiałów archiwalnych NID.docx
     Pobierz plik: Załącznik nr 2 - zamówienie usług fotograficznych.docx
     Pobierz plik: Załącznik nr 3 - Cennik.pdf