DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Bukowe lasy o charakterze pierwotnym w Bieszczadzkim Parku Narodowym

     Bukowe lasy o charakterze pierwotnym w Bieszczadzkim Parku Narodowym

     W 2007 roku na Listę Światowego Dziedzictwa zostały wpisane Pierwotne karpackie lasy bukowe z terenu Słowacji i Ukrainy, w 2011 r wpis ten rozszerzono o lasy bukowe z obszaru Niemiec. W 2015 r. na Listę informacyjną zgłoszono rozszerzenie tego dobra o kolejne komponenty z: Polski, Austrii, Albanii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Rumunii, Słowenii, Włoch i Ukrainy.

     Jest to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest stworzenie wpisu prezentującego w sposób przekrojowy europejskie lasy bukowe. Docelowo dobro to ma składać się z 33 części w 13 krajach.

     Części składowe przygotowywanego wniosku nominacyjnego stanowią wyjątkowy przykład niezakłóconego, kompleksu lasów umiarkowanych i ich polodowcowej ekspansji. Wykazują one najbardziej kompletne i wszechstronne ekologiczne zasoby oraz procesy jednorodnych i mieszanych drzewostanów europejskich buków w wielu różnych warunkach środowiskowych. Zawierają one bezcenne zasoby genowe buka i wielu gatunków powiązanych występujących wspólnie z bukiem w siedliskach leśnych.

     Z obszaru Polski został zgłoszony las bukowy o charakterze pierwotnym występujący w zachodnich Bieszczadach, na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W jego skład wchodzą cztery główne kompleksy: Dolina Tworylczyka w najbardziej północnej części Parku, Dolina Hylaty w północno-zachodniej, Pasmo Graniczne i Dolina Górnej Solinki w południowo-zachodniej części parku oraz Dolina Wołosatki w południowo-wschodniej części. Obszar ten znajduje się na wysokości 700 – 1260 metrów nad poziomem morza i zlokalizowany jest w zimnej strefie klimatu umiarkowanego.

     Ochrona lasów bukowych o pierwotnym charakterze na terenie Bieszczad, rozpoczęła się od ustanowienia w 1958 r. pierwszego przyrodniczego rezerwatu „U źródeł Solinki i Wetliny”. W 1973 r. powołano Bieszczadzki Park Narodowy. Powstały w 1981 r. rezerwat „Puszczy Bukowej nad Sanem” w 1991 r został włączony w obręb parku narodowego.

     Więcej informacji: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6018/