DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia

     Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia

     Kompleks prahistorycznych kopalń krzemienia pasiastego, zlokalizowany jest w centralnej Polsce w obrębie północno-wschodniej mezozoicznej otuliny Gór Świętokrzyskich. Krzemień pasiasty, służący jako surowiec do wyrobu narządzi, był tu wydobywany w okresie neolitu i wczesnej epoce brązu, tj. od ok. poł. IV do poł. II tys. p.n.e. Pole eksploatacyjne w Krzemionkach ma szerokość od 20 m do 200 m i długość 4,5 km. Na jego obszarze znajduje się około 4 tysięcy kopalń, reprezentujących większość pradziejowych technik pozyskiwania krzemienia. Występują tu cztery rodzaje obiektów górniczych, które różnią się między sobą głębokością oraz sposobem prowadzenia prac wydobywczych. Są to kopalnie jamowe, niszowe, filarowo-komorowe i komorowe. Największe i najbardziej skomplikowane kopalnie komorowe osiągały głębokość do 9 m i powierzchnię kilkuset metrów kwadratowych. Wysokość podziemnych wyrobisk mieści się w przedziale 55 - 120 cm. Wyjątkowego charakteru Krzemionkom, obok bardzo dobrze zachowanych wyrobisk neolitycznych nadaje pradziejowy krajobraz nakopalniany w postaci zagłębień poszybowych i hałd urobku. Integralną częścią tego krajobrazu są relikty pracowni krzemieniarskich i obozowisk górniczych rozlokowane w bezpośrednim sąsiedztwie szybów górniczych.

     Wydobyciem krzemienia w pradziejach zajmowali się wyspecjalizowani górnicy kultury pucharów lejkowatych, amfor kulistych i kultury mierzanowickiej, posługujący się prostymi narzędziami wykonanymi z kamienia, krzemienia, poroża zwierzęcego i drewna, umożliwiającymi wydobycie krzemienia ze skały wapiennej. Stosowane w podziemiach metody eksploatacji skał krzemionkowych były przykładem najwyższej ówczesnej techniki górniczej i wiedzy geologicznej. Przejawiało się to w odpowiednim dostosowywaniu techniki wydobywczej do rodzaju skały, głębokości zalegania surowca oraz warunków klimatycznych, ale także umiejętności gospodarowania urobkiem, stosowaniu odpowiednich do danej sytuacji zabezpieczeń. Załogę pojedynczej kopalni stanowiło od kilku do kilkunastu osób zajmujących się drążeniem skały, transportem urobku na powierzchnię i obróbką krzemienia. Wydobyty na powierzchnię surowiec trafiał bezpośrednio do pracowni, gdzie formowano narzędzia.

     Krzemionki są najbardziej reprezentatywnym przykładem pradziejowej działalności górniczej, rozwiniętej na dużą skalę w regionie Gór Świętokrzyskich. Zespół kopalń krzemienia w Krzemionkach miał w pradziejach znaczenie ponadregionalne. Wytwarzane tutaj gładzone siekiery z krzemienia pasiastego, charakteryzującego się unikatowym deseniem, rozprowadzano następnie wśród odbiorców zamieszkujących w promieniu ponad 650 km od kopalń, na terenach dzisiejszych Niemiec, Czech, Moraw, Słowacji, zachodniej Ukrainy, Białorusi i Litwy. Wykorzystywano je zarówno do celów użytkowych, jak i obrzędowych.

     Kopalnie w Krzemionkach zostały odkryte w 1922 roku przez geologa Jana Samsonowicza. Wkrótce po odkryciu rozpoczęły się badania naukowe obiektu oraz podjęto starania o utworzenie rezerwatu archeologicznego. Obecnie cały teren pradziejowych kopalń objęty jest ochrona prawną.


     Więcej informacji na stronie: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6075/