DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju

     Młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju

     Młyn papierniczy jest wybitnym przykładem rzadkiego dziś, a nadal funkcjonującego obiektu produkcyjnego sprzed okresu rewolucji przemysłowej. Zbudowany w XVI wieku i rozbudowywany w przeciągu ok. 200 lat, nosi ślady przemian zachodzących w ręcznej technice wyrobu papieru. Dusznicki młyn papierniczy jest przykładem udoskonalania i zwiększania produkcji tego podstawowego do nie dawna nośnika informacji. Przedsiębiorstwo to ekonomiczne podstawy działalności trwale utraciło dopiero w wyniku rozwoju mechanicznej produkcji w XIX wieku. Jednak wyrób papieru kontynuowano do 1905 roku, by po kilkudziesięciu latach przerwy wznowić produkcję, jako niezbędnego elementu struktury Muzeum Papiernictwa.

     Papiernia posiada cechy charakterystyczne dla wielu nieistniejących dziś i nielicznych zachowanych do czasów współczesnych młynów papierniczych. W przyziemiu usytuowano pomieszczenie czerpalni, w którym formowano arkusze. Wielokondygnacyjne poddasza wzniesiono z myślą o przeznaczeniu ich na miejsce suszenia papieru, a połacie dachów wyposażono w otwory wietrznikowe służące do regulowania tempa schnięcia papieru. Wyraźnie zarysowana zewnętrzna forma architektoniczna dachów lokuje dusznicką papiernię w ścisłej grupie referencyjnej dawnych młynów papierniczych. Młyn obok funkcji produkcyjnej pełnił funkcję siedziby dusznickich papierników, którzy na początku XVII wieku zyskali szlachecką nobilitację, a w połowie XVIII w. zdobyli godność papierników królewskich. Młyn stanowi materialny dowód ich aspiracji. Cechą szczególną młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju jest unikatowa dekoracja elewacji oraz pomieszczeń reprezentacyjnych, świadectwo wysokiej pozycji społecznej tutejszych wytwórców papieru.

     Z kilku tysięcy młynów papierniczych funkcjonujących w Europie od XIII wieku zachowało się tylko kilkanaście. Papiernia w Dusznikach-Zdroju, należy do nielicznych w których zachowana jest autentyczna lokalizacja (związek z rzeką lub młynówką), układ przestrzenny budynków, autentyczna forma budowli i nadal prowadzona jest produkcja ręcznie czerpanego papieru.

     https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6439/