DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Historyczne centrum Warszawy
     2013.04.03

     Historyczne centrum Warszawy

     Historyczne centrum Warszawy nie należy do najstarszych, największych, ani najcenniejszych architektonicznie w Polsce, jednak wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego jako wyjątkowy przykład całkowitej rekonstrukcji zespołu historycznego - wynikającej ze względów ideowych. Jest ono symbolem odrodzenia polskiej kultury, która miała być całkowicie zniszczona przez nazistów.

     Zabytkowe centrum staromiejskie Warszawy podzieliło los stolicy podczas II wojny światowej. W czasie powstania warszawskiego w sierpniu 1944 r. zostało zniszczone niemal w 90 procentach. Celowo unicestwiono Zamek Królewski. W zamyśle hitlerowskich okupantów obrócenie Warszawy w ruinę miało przekreślić wielowiekową tradycję państwowości polskiej.

     Z tego też względu zaraz po zakończeniu działań wojennych podjęta została odbudowa. W latach 1945–1963 z pietyzmem i w najdrobniejszych szczegółach odtworzono kościoły, pałace i domy, będące symbolem polskiej kultury i tożsamości narodowej.

     Miasto lokowane w początkach XIV wieku rozwijało się dynamicznie, dzięki dogodnemu położeniu na wiślanym szlaku wodnym. W 1413 roku książę mazowiecki Janusz I ustanowił tu swoją siedzibę, a w 1529 r. Warszawa wraz z częścią Mazowsza została przyłączona do Korony Polskiej. Od tego czasu miasto, położone między dwoma stolicami – królewskim Krakowem i wielkoksiążęcym Wilnem, zyskało nowe znaczenie jako miejsce obrad sejmów Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

     W latach 1596-1611 król Zygmunt III Waza stopniowo przeniósł dwór królewski z Krakowa do rozbudowywanego zamku książąt mazowieckich. Warszawa została stolicą Polski. Fakt ten upamiętnia kolumna Zygmunta wzniesiona przed zamkiem, uznana za symbol miasta. W mieście powstawały nowe klasztory, wzbogacano architekturę mieszczańskich kamienic, odbywały się tu, takie wydarzenia jak koronacja ostatniego monarchy czy uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku.

     Wkrótce Stare i Nowe Miasto okazały się niewystarczające dla rozwijającego się ośrodka. Warszawa zaczęła obrastać wznoszonymi na przedmieściach rezydencjami magnaterii, uczestniczącej czynnie w życiu politycznym państwa i stolicy.

     Wpis na podstawie kryterium II, VI.

     Pliki do pobrania:
     mapa dobra światowego dziedzictwa.jpg
     mapa strefy buforowej dobra światowego dziedzictwa.pdf
     decyzja o wpisie na Listę światowego dziedzictwa.pdf
     decyzja o przyjęciu strefy buforowej.pdf
     retrospektywne orzeczenie wyjątkowej uniwersalnej wartości  - wersja angielska.pdf
     retrospektywne orzeczenie wyjątkowej uniwersalnej wartości - wersja polska.pdf