DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Pomniki Historii
     PH_logo_2.jpgPomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

     Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 114 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

     *Logo Pomników Historii zostało zaprezentowane podczas I Ogólnopolskiego Spotkania Opiekunów Pomników Historii, które odbyło się 1 czerwca 2011 r. w Lublinie. Logo jest własnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
      

     Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii uporządkowana alfabetycznie:
     PEŁNA NAZWA POMNIKA HISTORII W ROZPORZĄDZENIU

     1.  Białystok – zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha
     2. Biskupin – rezerwat archeologiczny
     3.  Bochnia – kopalnia soli
     4.  Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary
     5.  Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej
     6.  Brzeg – Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi – nekropolią Piastów
     7.  Chełmno – stare miasto
     8.  Ciechocinek – Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym
     9.  Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych
     10.  Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. paulinów
     11.  Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy
     12.  Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
     13.  Frombork – zespół katedralny
     14.  Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku
     15.  Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
     16.  Gdańsk – Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności
     17. Gdańsk – Twierdza Wisłoujście 
     18.  Gdańsk – Zespół pocystersko-katedralny w Gdańsku Oliwie
     19.  Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
     20.  Gliwice – radiostacja
     21.  Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
     22.  Gostyń – Głogówko zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
     23.  Gościkowo-Paradyż – Pocysterski zespół klasztorny
     24.  Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
     25.  Grudziądz – Zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
     26.  Grunwald – Pole Bitwy
     27.  Janów Podlaski – Stadnina koni
     28.  Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju
     29.  Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego
     30.  Kamień Pomorski – zespół katedralny
     31.  Kanał Augustowski – droga wodna
     32.  Kanał Elbląski
     33.  Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny
     34.  Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
     35.  Kazimierz Dolny
     36.  Kielce – Dawny pałac biskupów i katedra
     37.  Klępsk – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
     38.  Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów
     39. Koszuty – zespół dworsko-parkowy 
     40.  Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
     41.  Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy
     42.  Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
     43.  Kraków – historyczny zespół miasta
     44.  Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem
     45. Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy 
     46.  Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
     47.  Krzeszów – zespół dawnego opactwa cystersów
     48. Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy 
     49.  Ląd – zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą
     50.  Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny
     51.  Leżajsk – zespół klasztorny oo. bernardynów
     52. Lidzbark Warmiński  – zamek biskupów warmińskich 
     53.  Lubiń – zespół opactwa benedyktynów
     54.  Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny
     55.  Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
     56.  Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym
     57.  Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego
     58.  Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
     59.  Malbork – zespół zamku krzyżackiego
     60.  Nieborów i Arkadia – Zespół pałacowo ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny
     61. Nowy Wiśnicz – zespół architektoniczno-krajobrazowy 
     62.  Nysa – zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
     63.  Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową
     64.  Olesno – kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny
     65.  Orawka – kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
     66.  Ostrów Lednicki
     67.  Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
     68.  Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji
     69.  Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
     70.  Płock – Wzgórze Tumskie 
     71.  Poznań – historyczny zespół miasta
     72.  Przemyśl – Twierdza Przemyśl
     73.  Przemyśl – zespół staromiejski
     74.  Pszczyna – zespół zamkowo-parkowy
     75. Puławy - zespół pałacowo-parkowy
     76.  Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
     77.  Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
     78.  Radruż – Zespół cerkiewny
     79. Rogalin – zespół pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego 
     80.  Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
     81.  Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu
     82.  Sandomierz – Historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy
     83.  Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku
     84. Staniątki opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek
     85.  Stargard – zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta
     86.  Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek
     87.  Strzegom – kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła
     88.  Strzelno – zespół dawnego klasztoru Norbertanek
     89.  Sulejów – zespół opactwa cystersów
     90. Sulejówek - Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
     91.  Świdnica – katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
     92.  Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy
     93. Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe 
     94.  Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze
     95.  Szalowa – kościół parafialny św. Michała Archanioła
     96.  Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”
     97.  Toruń – Stare i Nowe Miasto
     98.  Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek
     99.  Tykocin – historyczny zespół miasta
     100.  Tyniec – zespół opactwa benedyktynów
     101.  Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór 
     102.  Wąchock – zespół opactwa cystersów
     103.  Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
     104.  Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
     105.  Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
     106.  Wieliczka – kopalnia soli
     107.  Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko
     108. Włocławek – katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
     109.  Wrocław – zespół historycznego centrum
     110.  Wrocław – Hala Stulecia
     111.  Zabrze - zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego
     112.  Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku
     113.  Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
     114.  Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna