DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Pomniki Historii
     PH_logo_2.jpgPomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

     Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 81 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

     *Logo Pomników Historii zostało zaprezentowane podczas I Ogólnopolskiego Spotkania Opiekunów Pomników Historii, które odbyło się 1 czerwca 2011 r. w Lublinie. Logo jest własnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
      

     Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii uporządkowana alfabetycznie:
     PEŁNA NAZWA POMNIKA HISTORII W ROZPORZĄDZENIU

     1.  Biskupin – rezerwat archeologiczny
     2.  Bochnia – kopalnia soli
     3.  Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary
     4.  Chełmno – stare miasto
     5.  Ciechocinek - Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym
     6.  Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. paulinów
     7.  Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
     8.  Frombork – zespół katedralny
     9.  Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku
     10.  Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
     11.  Gdańsk – Zespół pocystersko-katedralny w Gdańsku Oliwie
     12.  Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
     13.  Gliwice - radiostacja
     14.  Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
     15.  Gostyń - Głogówko  zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
     16.  Gościkowo-Paradyż – Pocysterski zespół klasztorny
     17.  Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
     18.  Grudziądz – Zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
     19.  Grunwald - Pole Bitwy
     20.  Janów Podlaski – Stadnina koni
     21.  Jawor - kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju
     22.  Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego
     23.  Kamień Pomorski – zespół katedralny
     24.  Kanał Augustowski - droga wodna
     25.  Kanał Elbląski
     26.  Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny
     27.  Katowice - osiedle robotnicze Nikiszowiec
     28.  Kazimierz Dolny
     29.  Kielce – Dawny pałac biskupów i katedra
     30.  Klępsk - kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
     31.  Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów
     32.  Kotlina Jeleniogórska - pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
     33.  Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy
     34.  Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
     35.  Kraków – historyczny zespół miasta
     36.  Kraków- Kopiec Kościuszki z otoczeniem
     37.  Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
     38.  Krzeszów – zespół dawnego opactwa cystersów
     39.  Ląd - zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą
     40.  Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny
     41.  Leżajsk – zespół klasztorny oo. bernardynów
     42.  Lubiń - zespół opactwa benedyktynów
     43.  Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny
     44.  Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
     45.  Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym
     46.  Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego
     47.  Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
     48.  Malbork – zespół zamku krzyżackiego
     49.  Nieborów i Arkadia – Zespół pałacowo ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny
     50.  Nysa - zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
     51.  Ostrów Lednicki
     52.  Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
     53.  Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji
     54.  Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
     55.  Poznań - historyczny zespół miasta
     56.  Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
     57.  Radruż – Zespół cerkiewny
     58.  Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
     59.  Sandomierz – Historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy
     60.  Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku
     61.  Stargard - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta
     62.  Strzegom - kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła
     63.  Sulejów – zespół opactwa cystersów
     64.  Świdnica - katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
     65.  Świdnica - zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy
     66.  Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze
     67.  Szalowa – kościół parafialny św. Michała Archanioła
     68.  Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”
     69.  Toruń – Stare i Nowe Miasto
     70.  Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek
     71.  Tyniec - zespół opactwa benedyktynów
     72.  Wąchock - zespół opactwa cystersów
     73.  Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
     74.  Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
     75.  Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
     76.  Wieliczka – kopalnia soli
     77.  Wrocław – zespół historycznego centrum
     78.  Wrocław – Hala Stulecia
     79.  Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku
     80.  Żagań - poaugustiański zespół klasztorny
     81.  Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna