DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

      DLA SPECJALISTÓW

      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

        << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

          DZIEDZICTWO
          KULTUROWE W REGIONACH

          mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
           
           
           
          Pomniki Historii
          PH_logo_2.jpgPomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

          Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 105 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

          *Logo Pomników Historii zostało zaprezentowane podczas I Ogólnopolskiego Spotkania Opiekunów Pomników Historii, które odbyło się 1 czerwca 2011 r. w Lublinie. Logo jest własnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
           

          Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii uporządkowana alfabetycznie:
          PEŁNA NAZWA POMNIKA HISTORII W ROZPORZĄDZENIU

          1.  Białystok – zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha
          2. Biskupin – rezerwat archeologiczny
          3.  Bochnia – kopalnia soli
          4.  Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary
          5.  Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej
          6.  Brzeg – Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi – nekropolią Piastów
          7.  Chełmno – stare miasto
          8.  Ciechocinek – Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym
          9.  Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. paulinów
          10.  Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy
          11.  Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
          12.  Frombork – zespół katedralny
          13.  Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku
          14.  Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
          15.  Gdańsk – Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności
          16. Gdańsk – Twierdza Wisłoujście 
          17.  Gdańsk – Zespół pocystersko-katedralny w Gdańsku Oliwie
          18.  Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
          19.  Gliwice – radiostacja
          20.  Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
          21.  Gostyń – Głogówko zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
          22.  Gościkowo-Paradyż – Pocysterski zespół klasztorny
          23.  Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
          24.  Grudziądz – Zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
          25.  Grunwald – Pole Bitwy
          26.  Janów Podlaski – Stadnina koni
          27.  Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju
          28.  Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego
          29.  Kamień Pomorski – zespół katedralny
          30.  Kanał Augustowski – droga wodna
          31.  Kanał Elbląski
          32.  Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny
          33.  Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
          34.  Kazimierz Dolny
          35.  Kielce – Dawny pałac biskupów i katedra
          36.  Klępsk – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
          37.  Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów
          38. Koszuty – zespół dworsko-parkowy 
          39.  Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
          40.  Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy
          41.  Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
          42.  Kraków – historyczny zespół miasta
          43.  Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem
          44. Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy 
          45.  Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
          46.  Krzeszów – zespół dawnego opactwa cystersów
          47. Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy 
          48.  Ląd – zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą
          49.  Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny
          50.  Leżajsk – zespół klasztorny oo. bernardynów
          51. Lidzbark Warmiński  – zamek biskupów warmińskich 
          52.  Lubiń – zespół opactwa benedyktynów
          53.  Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny
          54.  Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
          55.  Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym
          56.  Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego
          57.  Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
          58.  Malbork – zespół zamku krzyżackiego
          59.  Nieborów i Arkadia – Zespół pałacowo ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny
          60. Nowy Wiśnicz – zespół architektoniczno-krajobrazowy 
          61.  Nysa – zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
          62.  Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową
          63.  Olesno – kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny
          64.  Ostrów Lednicki
          65.  Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
          66.  Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji
          67.  Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
          68.  Płock – Wzgórze Tumskie 
          69.  Poznań – historyczny zespół miasta
          70.  Przemyśl – Twierdza Przemyśl
          71.  Przemyśl – zespół staromiejski
          72.  Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
          73.  Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
          74.  Radruż – Zespół cerkiewny
          75. Rogalin – zespół pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego 
          76.  Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
          77.  Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu
          78.  Sandomierz – Historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy
          79.  Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku
          80. Staniątki opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek
          81.  Stargard – zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta
          82.  Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek
          83.  Strzegom – kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła
          84.  Strzelno – zespół dawnego klasztoru Norbertanek
          85.  Sulejów – zespół opactwa cystersów
          86. Sulejówek - Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
          87.  Świdnica – katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
          88.  Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy
          89. Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe 
          90.  Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze
          91.  Szalowa – kościół parafialny św. Michała Archanioła
          92.  Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”
          93.  Toruń – Stare i Nowe Miasto
          94.  Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek
          95.  Tyniec – zespół opactwa benedyktynów
          96.  Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór 
          97.  Wąchock – zespół opactwa cystersów
          98.  Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
          99.  Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
          100.  Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
          101.  Wieliczka – kopalnia soli
          102.  Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko
          103. Włocławek – katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
          104.  Wrocław – zespół historycznego centrum
          105.  Wrocław – Hala Stulecia
          106.  Zabrze - zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego
          107.  Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku
          108.  Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
          109.  Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna