DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Białystok – zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha
     2018.12.10

     Białystok – zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha

     "Białystok – zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha" został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 10 grudnia 2018 roku.

     Do pobrania: rozporządzenie.pdf

     Powstanie zespołu kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha jest związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Nowa świątynia powstała jako wotum za wolność ojczyzny i zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 roku. Jest to obiekt wyjątkowy w skali kraju, zarówno pod względem artystycznym, jak i naukowo-historycznym. Zespół kościoła zachował swoją pierwotną kompozycję przestrzenną, jest obiektem jednorodnym stylistycznie i dziełem wybitnych artystów. Stanowi niezwykle cenny i unikatowy przykład znakomitego powiązania tendencji stylistycznych żywych w architekturze okresu międzywojennego.

     Kościół powstał w wyniku rozpisanego w 1926 r. konkursu. Do realizacji przyjęto projekt Oskara Sosnowskiego – założyciela Zakładu Architektury Polskiej na Politechnice Warszawskiej, badacza i inwentaryzatora polskiego budownictwa i architektury, restauratora zabytków. Oprócz projektu kościoła, jego otoczenia i domu parafialnego (plebanii) Sosnowski wykonał plan rozmieszczenia ołtarzy i innych elementów wyposażenia we wnętrzu świątyni. Budowę kościoła rozpoczęto w 1931 r., w 1946 r. nastąpiła jego konsekracja, ale prace wykończeniowe ciągnęły się przez kolejne lata.

     Zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha uznawany jest za wybitne dzieło międzywojennego modernizmu. Plan ośmiobocznej nawy otoczonej wieńcem wielobocznych aneksów jest nawiązaniem do centralnych kościołów włoskiego renesansu, ale również do centralnych świątyń gotyckich. Zaczerpnięte z renesansu attyki przesłaniające dachy pozwoliły zaakcentować graniastość poszczególnych brył. Wysokie mury oporowe, dominujące w kompozycji zespołu zwłaszcza od strony ul. Lipowej, nawiązują wyraźnie do średniowiecznych obwałowań upodabniając kościół do warownej twierdzy. Wysmukłe, zamknięte trapezoidalnie otwory okienne i wewnętrzne prześwity, a także podzielone na drobne kwatery stropy są niewątpliwie inspirowane architekturą gotycką. Pomimo tak wyraźnych odniesień do historycznych stylów, kościół pozostaje dziełem oryginalnym i nowoczesnym. Zamiłowanie Sosnowskiego do struktury kryształu, widoczne zarówno w ukształtowaniu elewacji świątyni, jak i jej wnętrza, przybliża obiekt do nurtu europejskiego ekspresjonizmu.