DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
     2018.12.10

     Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

     "Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie" została uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 10 grudnia 2018 roku.

     Do pobrania: rozporządzenie.pdf

     Kolegiata pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku jest zabytkiem o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa polskiego. Należy do świątyń mazowieckich tzw. „grupy pułtuskiej” prezentujących specyficzną odmianę budownictwa renesansowego i jest jednocześnie jej najlepiej zachowanym i najdoskonalszym przykładem.

     Świątynia wyróżnia się w skali kraju wysokimi wartościami zabytkowymi. O jej wybitnej wartości artystycznej świadczy wystrój i wyposażenie wnętrza. Szczególnymi realizacjami w kościele są unikatowe sklepienie kolebkowe biegnące nieprzerwanie przez długość całego kościoła aż do zakończenia prezbiterium oraz kaplica grobowa bpa Andrzeja Noskowskiego. Zarówno sklepienie, jak i kaplica pokryte są renesansowymi polichromiami będącymi największym na ziemiach polskich i doskonale zachowanym zespołem renesansowych malowideł. Kolegiata pułtuska jest także miejscem spoczynku zamożnej szlachty i części biskupów płockich.

     Pułtusk był miastem rezydencjonalnym biskupów płockich. Budowę najważniejszego kościoła w mieście rozpoczęto po 1439 r. z inicjatywy bp płockiego Pawła Giżyckiego, a ukończono prawdopodobnie w 1449 r. Po 1546 r. gotycka świątynia przebudowana została w stylu renesansowym przez Jana Baptystę z Wenecji, który odpowiadał także za prace w katedrze w Płocku (kolegiata pułtuska przypuszczalnie odzwierciedla nieistniejące dziś renesansowe wnętrza katedry płockiej) oraz projekty mazowieckich kościołów w Brochowie i Broku. Podwyższono wówczas mury kościoła i przedłużono prezbiterium o dwa przęsła, a do wnętrza nawy wprowadzono potężne półfilary połączone arkadami, na których oparto sklepienie kolebkowe. W latach 1553-1554 na przedłużeniu południowej nawy bocznej, Jan Baptysta wzniósł kaplicę biskupa Andrzeja Noskowskiego wzorowaną na wawelskiej kaplicy zygmuntowskiej. Renesansowa polichromia kaplicy, całkowicie pokrywająca powierzchnie ścian, wykonana została ok. 1555-56 r. prawdopodobnie przez Wojciecha i Stanisława Pieczonków z Nowej Warszawy. Renesansowy nagrobek bpa Noskowskiego wykonany został ok. 1561 r. przez dwa różne warsztaty małopolskie. Nadzorującym projekt był budowniczy i rzeźbiarz królewski Santi della Camilla zw. Il Gucci Fiorentino. Między XVII a XX wiekiem świątynię kilkukrotnie przebudowywano, co wiązało się z klęskami żywiołowymi: pożarem w XVII w. oraz częstymi powodziami. W XVII w. ściany świątyni pobielono zasłaniając renesansowe polichromie na trzy stulecia.
     W okresie II wojny światowej kolegiata nie doznała wielkich uszczerbków. Uszkodzeniu w tym okresie uległ jedynie dach świątyni. W 1994 r. podczas prac przygotowawczych do remontu wnętrz odkryto renesansowe polichromie pokrywające sklepienie i ściany świątyni.