DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Gdańsk - Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności
     2018.12.10

     Gdańsk - Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności

     "Gdańsk - Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności" została uznana za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 10 grudnia 2018 roku.

     Do pobrania: rozporządzenie.pdf

     Wyznaczony rozporządzeniem Prezydenta RP Pomnik Historii obejmuje zespół budowlany Stoczni Gdańskiej, stanowiący przykład ponad stuletnich dziejów rozwoju architektury i budownictwa stoczniowego, ale także miejsca walki o prawa pracownicze i narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który odegrał kluczową rolę w obaleniu systemu komunistycznego w XX wieku w Europie.

     Dawna gdańska Stocznia Królewska, powstała w 1850 r., po zjednoczeniu Niemiec w 1871 r. zmieniono jej nazwę na „Stocznię Cesarską”,  a po II wojnie światowej (po połączeniu z dawną Stocznią Schichaua)  funkcjonowała pod nazwą Stocznia Gdańska im. Lenina. 

     Zasadniczy układ przestrzenny zakładu produkcyjnego stoczni, rozlokowany wzdłuż dwóch równoległych ciągów komunikacyjnych: ul. Wyposażeniowców i ul. Narzędziowców,  ukształtował się w ostatniej ćwierci XIX wieku w wyniku rozbudowy Stoczni Cesarskiej i pozostał do dzisiaj czytelny.  Zachowały się najstarsze budynki murowane z czerwonej cegły, w tym okazały gmach dyrekcji stoczni, budynki dawnej kotlarni, modelarni, kuźni/odlewni, warsztatów ślusarskich, które pomimo częściowych modernizacji cechuje kontynuacja tradycji historyzmu oraz dbałość o detal architektoniczny.

     W okresie międzywojennym stocznia działała pod nazwą Stocznia Gdańska, stanowiła własność w równych częściach  Polski i Wolnego Miasta Gdańska, budowała statki rybackie, handlowe i pasażerskie, rozbudowując jednocześnie swoją infrastrukturę, czego śladem są budynki powstałe w nurcie architektury modernistycznej i art deco.

     Po wojnie na nowo wybudowanej pochylni A2 zwodowano pierwszy statek pełnomorski, rudowęglowiec „Sołdek”. Stocznia Gdańska stała się największym przedsiębiorstwem stoczniowym w Polsce i z kilkunastotysięczną załogą, jednym z większych zakładów pracy.

     O wartości historycznej Stoczni Gdańskiej przesądza przede wszystkim jej związek z ważnymi wydarzeniami. Stała się ona tłem dla strajku robotników w grudniu 1970 r. oraz w sierpniu 1980 r. Podczas strajków sierpniowych ponownie zażądano utworzenia wolnych związków zawodowych oraz wzniesienia Pomnika Ofiar Grudnia. Negocjacje ze stroną rządową odbywały się w budynku tzw. Sali BHP (dawny magazyn torped), w którym podpisano ze stroną rządową „Porozumienia Gdańskie” zawierające 21 postulatów stoczniowców, na mocy których powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

     Ważnym w sensie symbolicznym obiektem jest także Brama nr 2, dawniej główna Brama Stoczni Gdańskiej, przy której w grudniu 1970 r. od kul wojskowych pacyfikujących strajk stoczniowców zginęły dwie osoby, a 11 odniosło rany. Podczas strajków w sierpniu 1980 r. Brama stała się głównym miejscem kontaktu strajkujących robotników z ich rodzinami, była też miejscem gdzie umieszczono spisane na dwu dużych drewnianych tablicach „Porozumienia Gdańskie”.

     Pomnik Poległych Stoczniowców Grudnia 1970 r. wraz z murem i tablicami inskrypcyjnymi jest miejscem upamiętnienia krwawo stłumionego przez komunistyczne władze protestu stoczniowców. Odsłonięty został  w grudniu 1980 r. w dziesiątą rocznicę masakry robotników na Wybrzeżu.