DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek
     2018.12.10

     Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek

     "Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek" został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 10 grudnia 2018 roku.

     Stary Sącz to miasto o ciągłości historycznej nieprzerwanej od czasów panowania dynastii Piastów. Najcenniejszą wartością miasta jest obecność w jego przestrzeni i historii klasztoru Sióstr Klarysek ufundowanego przez księżną Kingę z węgierskiego rodu Arpadów - żonę księcia Bolesława Wstydliwego, której postać wpisała się w dzieje miasta, obrosła legendami i stała się religijnym i kulturowym symbolem dla całego regionu. Szczególnym walorem Starego Sącza jest także doskonale zachowana struktura urbanistyczna oraz cenne zabytki architektury sakralnej i mieszkalnej. Dawne i kultywowane współcześnie kontakty z Węgrami ogniskujące się w Starym Sączu stanowią ważne świadectwo historycznego i kulturowego sąsiedztwa.

     Miasto wraz z klasztorem odznacza się wybitnymi walorami krajobrazowymi. Jest modelowym przykładem związku zespołu sakralnego z miastem. Pod względem owej relacji funkcjonalno–kompozycyjnej należy do najlepiej zachowanych przykładów w Polsce.

     Stary Sącz został założony w centrum Kotliny Sądeckiej, w widłach Dunajca i Popradu. W 1257 r. Bolesław Wstydliwy nadał księżnej Kindze Stary Sącz i Ziemię Sądecką. Księżna inicjowała rozwój sieci osadniczej regionu, a w 1280 r. po śmierci męża ufundowała klasztor sióstr klarysek przekazując zakonowi w posiadanie ziemię sądecką wraz z Sączem, w którym osiadła. W późniejszych latach stabilność fundacji dla klarysek i miasta zapewniały kolejne reprezentantki dynastii Piastów osiadłe w Sączu – królowa Jadwiga, wdowa po Władysławie Łokietku i Konstancja, siostra Kazimierza Wielkiego. Ksieni Konstancja nadała miastu w 1357 r. prawo magdeburskie, a król Kazimierz Wielki - prawo wolnego handlu solą na Spiszu. Gotycki zespół klasztorny klarysek rozbudowywano w XIV i XV w. i obwarowano. Za sprawą klasztorów klarysek i franciszkanów (nieistniejącego) Stary Sącz stał się znaczącym centrum kultury. Po rozbiorach, dobra klarysek zostały przez Austriaków przejęte i rozsprzedane. W 1795 r. pożar strawił miasto. Zniknął wówczas ratusz oraz drewniana zabudowa mieszczańska. Przy odbudowie domów, zachowanych w dużym stopniu do dzisiaj, preferowano konstrukcje murowane. Są to budynki parterowe, drewniane i murowane, o skromnych cechach stylowych barokowo–klasycystycznych, bądź tradycyjnych, bez wyraźnych cech stylowych. Po zakończeniu II wojny światowej miasto trwało na uboczu rozwoju sąsiedniego Nowego Sącza.

     Do najcenniejszych, znaczących w skali ponadregionalnej, należą wartości architektoniczne zespołu klasztornego Sióstr Klarysek z gotyckim kościołem klasztornym, nowożytną zabudową klasztorną oraz zespołem fortyfikacji. Kompletność założenia, czytelność i jakość nawarstwień historycznych stawiają zespół klasztorny Sióstr Klarysek w Starym Sączu w rzędzie najcenniejszych założeń klasztornych w kraju. Wielką wagę mają też zbiory dzieł sztuki zgromadzone w klasztorze. Wyróżnienia wymagają gotyckie obrazy tablicowe, średniowieczna rzeźba, doskonałe przykłady malarstwa sakralnego doby sarmatyzmu oraz szeroki pod względem chronologicznym wybór rzemiosła artystycznego. Potwierdzeniem rangi historycznej i dokumentalnej zespołu są zachowane klasztorne zbiory biblioteczne, archiwalia i dokumenty życia monastycznego, w tym cenne zapisy nutowe śpiewów i muzyki kościelnej.

     Stary Sącz powstał na planie owalnicowym w okresie pierwszej lokacji z XIII w. Był to typowy plan dla ówczesnych osad targowych. W XIV w., w związku z drugą lokacją na prawie niemieckim, na układ owalnicowy nałożono rozplanowanie szachownicowe typowe dla prawa magdeburskiego. Obecnie, widoczna w tkance miasta wyraźna dwufazowość jest doskonałym dokumentem średniowiecznej urbanistyki i daje rzadką okazję do obserwowania etapów rozwoju układu przestrzennego średniowiecznego miasta z czytelnym do dziś planem owalnicowym unikatowym w skali kraju.