DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Przemyśl – Twierdza Przemyśl
     2018.12.10

     Przemyśl – Twierdza Przemyśl

     "Przemyśl – Twierdza Przemyśl" został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 10 grudnia 2018 roku.

     Do pobrania: rozporządzenie.pdf

     Twierdza Przemyśl uznawana jest za jedną z największych twierdz europejskich  z okresu I wojny światowej. Zachowane została do dzisiaj jej wielkoprzestrzenne założenie  kompozycyjno-krajobrazowe oraz w znacznej części poszczególne elementy tworzące  trzy pierścienie fortyfikacji stałych, relikty fortyfikacji polowych, systemu dróg fortecznych oraz liczne obiekty zaplecza, np. koszary wojskowe, dawny szpital garnizonowy, siedziby sztabów. Całość założenia tworzy zabytkowy krajobraz warowny rozlokowany wokół Przemyśla z systemem zieleni maskującej, połączony z malowniczym krajobrazem przyrodniczym Pogórza Przemyskiego oraz doliny Sanu i Wiaru. 

     Twierdza Przemyśl była budowana etapami, od 1854 r. aż do wybuchu I wojny światowej. O jej budowie zadecydowały ważne wydarzenia historyczne, związane z wojną krymską, w której Austria zajęła nieprzychylne stanowisko wobec Rosji. Poszczególne etapy budowy twierdzy realizowano wraz z rozwojem architektury militaris, której wzorcem była austrowęgierska szkoła fortyfikacji. Dzieła obronne powstające w ramach tej szkoły należały do najnowocześniejszych w Europie. W odróżnieniu do innych ówczesnych systemów charakteryzowały się dużą różnorodnością form i typów poszczególnych obiektów, uzależnionych od ukształtowania terenu. Inną cechą świadczącą o nowoczesności przemyskich fortyfikacji, było użycie na dużą skalę stanowisk pancernych: obrotowych wież uzbrojonych w działa, moździerze i haubice, wież obserwacyjnych oraz stałych działobitni ukrytych w kazamatach tradytorów i kaponier za pancernymi płytami. W przemyskich fortach zamontowano sześć, najnowocześniejszych w tym czasie na świecie instalacji obronnych – wysuwano-obrotowych wież pancernych typu Senkpanzer z szybkostrzelnymi armatami 8 cm. Cztery stanowiska tych wież zachowały się do dzisiaj w forcie XI „Duńkowiczki”.

     Twórcami dzieł obronnych twierdzy byli absolwenci Akademii Inżynierii Wojskowej w Wiedniu: Daniel von Salis Soglio, Anton Werner, Moritz Josef von Brunner, polski inżynier Julian von Roszkowski (który w latach 1890-1897 pełnił funkcję komendanta twierdzy) oraz Hermann Kusmanek von Burgneustädten, ostatni komendant, który dowodził obroną twierdzy podczas dwóch oblężeń.

     W czasie I wojny światowej twierdza przeżyła trzy oblężenia. W pierwszym Rosjanie bezskutecznie próbowali ją zdobyć szturmem, ponosząc kolosalne straty. W kolejnym twierdza została przez Rosjan zablokowana, lecz nie udały się próby jej przebicia. Ciężka zima 1915r., wycieńczenie załogi głodem i chorobami spowodowały, że ostatni komendant zdecydował się poddać twierdzę. Przed poddaniem wysadzono w powietrze najistotniejsze elementy obronne fortów i magazyny amunicyjne, zniszczono też uzbrojenie. Podczas trzeciego oblężenia w maju 1915 r. po gwałtownym szturmie, całość Twierdzy Przemyśl została odbita z rąk rosyjskich.

     Krajobraz warowny Twierdzy Przemyśl oraz poszczególne obiekty forteczne stanowią dziś materialne świadectwa walk toczonych w początkowym okresie Wielkiej Wojny – w latach 1914-1915. Są to przede wszystkim cmentarze wojenne, z których dwa największe i najbardziej monumentalne zlokalizowane są w obrębie wewnętrznego pierścienia fortyfikacji. Pochowano w nich tysiące żołnierzy wielu narodowości, którzy polegli podczas 3 oblężeń twierdzy. Poszczególne forty oraz fortyfikacje polowe noszą ślady ostrzału ciężkiej artylerii oraz wysadzenia w powietrze przed kapitulacją w drugim oblężeniu.