DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko
     2018.12.10

     Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko

     "Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko" został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP 10 grudnia 2018 roku.

     Do pobrania: rozporządzenie.pdf

     Wiślica w monarchii pierwszych Piastów była jednym z najważniejszych ośrodków osadniczych Małopolski, pełniącym istotną rolę administracyjną i polityczną. Bogate dzieje osady oraz nagromadzenie wybitnych zabytków architektury romańskiej i gotyckiej fundowanych przez ważne postacie historyczne, stanowią dziś bezcenną pamiątkę polskiej historii materialnej i duchowej. 

     Obiektem o szczególnych wartościach zabytkowych jest kolegiata pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z powiązanymi z nią dzwonnicą i wikarówką, tzw. Domem Długosza. Zespół ten należy do najcenniejszych gotyckich zabytków w Polsce. W partii fundmentów gotyckiej świątyni zachowały się relikty dwóch romańskich kościołów, a w bezpośrednim sąsiedztwie - pozostałości romańskiego kościoła pw. św. Mikołaja, przypuszczalnie parafialnego powstałego dla przedlokacyjnej osady.

     Gotycka kolegiata wzniesiona została ok. 1352-80 z fundacji Kazimierz Wielkiego i należy do grupy kościołów ekspiacyjnych wzniesionych jako zadośćuczynienie króla za wydanie rozkazu zabicia kanonika Marcina Baryczki. Znaczenie świątyni uważanej za jedną z najważniejszych fundacji królewskich przejawia się w jej wysokim poziomie artystycznym. Kościół jest jednym z najciekawszych i najbardziej dojrzałych stylowo w tzw. grupie dwunawowych kościołów kazimierzowskich (obok Stopnicy, Niepołomic i Szydłowa), a jego wyrafinowana forma wyraźnie znajduje swoje inspiracje w dworskiej, papieskiej sztuce zachodniej. Do wyjatkowych realizacji w skali kraju należą zdobiące wnętrze świątyni polichromie w stylu rusko-bizantyjskim fundacji Władysława Jagiełły. Niezwykle cenny jest także program ikonograficzny dekoracji sklepień w postaci herbów ziem wchodzących w skład odrodzonego po rozbiciu dzielnicowym Królestwa Polskiego. Kolegiata była świadkiem ważnych dla kraju wydarzeń historycznych, w tym kodyfikacji prawa małopolskiego, tzw. statutów wiślickich, jednej z pierwszych regulacji prawotwórczych. Wedle tradycji, z okna kolegiaty odczytano treść statutów.

     Pierwszy kościół, którego relikty znajdują się w podziemiach gotyckiej kolegiaty  ufundował dla zgromadzenia kanoników książę Henryk Sandomierski w 2 poł. XII w. Z osobą księcia wiąże się jeden z najpiękniejszych zabytków polskiej sztuki romańskiej - rytowana gipsowa posadzka tzw. płyta wiślicka lub płyta orantów przedstawiająca modlące się grupy postaci otoczone bogatą bordiurą z plecionki roślinnej.

     Znajdująca się obok kolegiaty wikarówka, tzw. Dom Długosza zbudowany został w 1460 r. i należy do kilku zachowanych domów fundowanych przez wybitnego kronikarza (obok domu misjonarzy w Sandomierzu, w Nowym Korczynie i domu kapitulnego przy ul. Kanoniczej w Krakowie). Dom w Wiślicy jest jednym z najwcześniejszych w Polsce budynków jednotraktowych z korytarzem.

     Na wschód od Wiślicy, wśród łąk położone jest grodzisko będące pozostałością po  wczesnośredniowiecznym grodzie z ok. X w. o czytelnej formie topograficznej. Związane jest z ważnymi wydarzeniami w dziejach Polski, szczególnie z walkami Władysława Łokietka o tron krakowski, w których Wiślica odegrała znaczącą rolę.