DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Struktura
      
     Dyrektor

     • Zastępca Dyrektora
     • Zastępca Dyrektora
     • Zastępca Dyrektora
     • Główny Księgowy
     I. PION DOKUMENTACJI I ZARZĄDZANIA WIEDZĄ O ZABYTKACH:
     1. Dział Ewidencji i Rejestru Zabytków, w skład którego wchodzą:
     - Zespół ds. zabytków nieruchomych
     - Zespół ds. zabytków ruchomych
     - Zespół ds. zabytków archeologicznych

     2. Dział Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach, w skład którego wchodzą:
     - Zespół ds. rozwoju i wdrażania technologii informatycznych
     - Zespół ds. inwentaryzacji zabytków

     3. Dział Kształcenia i Wydawnictw, w skład którego wchodzą:
     - Zespół ds. organizacji kształcenia i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie
     - Zespół ds. wydawnictw

     4. Biblioteka

     5. Zespół ds. Archiwaliów

     II. PION ANALIZ I STRATEGII ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM
     1. Dział Ekspertyz i Analiz Konserwatorskich
     , w skład którego wchodzą:
     - Zespół ds. ekspertyz i analiz zabytków nieruchomych
     - Zespół ds. ekspertyz i analiz krajobrazu i zieleni zabytkowej
     - Zespół ds. ekspertyz i analiz zabytków archeologicznych

     2. Dział Strategii Zarządzania Dziedzictwem, w skład którego wchodzą:
     - Zespół ds. standardów badań i ochrony dziedzictwa
     - Zespół ds. analiz uwarunkowań prawnych ochrony dziedzictwa
     - Zespół ds. światowego dziedzictwa
     - Zespół ds. dziedzictwa niematerialnego

     3. Oddziały Terenowe:
     - w Białymstoku
     - w Gdańsku
     - w Katowicach
     - w Kielcach
     - w Krakowie
     - w Lublinie
     - w Łodzi
     - w Olsztynie
     - w Opolu
     - w Poznaniu
     - w Rzeszowie
     - w Szczecinie
     - w Toruniu
     - w Warszawie
     - we Wrocławiu
     - w Zielonej Górze

     4. Pracownia Terenowa „Park Mużakowski” w Łęknicy

     III. PION ORGANIZACYJNY


     1. Biuro ds. Administracyjnych
     2. Biuro ds. Zamówień i Inwestycji
     3. Biuro ds. Realizacji Programów Specjalnych
     4. Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
     5. Samodzielne Stanowisko ds. BHP
     6. Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych

     oraz pozostałe komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
     1. Biuro ds. Komunikacji
     2. Biuro ds. Personalnych
     3. Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
     4. Samodzielne Stanowisko ds. Audytu i Kontroli
     5. Biuro ds. Finansowych