DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     KOŚCIOŁY RYGLOWE DIECEZJI KOSZALINSKO-KOŁOBRZESKIEJ
     2013.05.24

     KOŚCIOŁY RYGLOWE DIECEZJI KOSZALINSKO-KOŁOBRZESKIEJ

     Narodowy Instytut Dziedzictwa zawarł Porozumienie z Diecezją Koszalińsko-Kołobrzeską i z Biurem Dokumentacji Zabytków w Szczecinie w sprawie realizacji projektu pn. KOSCIOŁY RYGLOWE DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ. Współpraca stron dotyczy problematyki ochrony, opieki i promocji ryglowej architektury sakralnej znajdującej się na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, a w szczególności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia zagrożenia utraty przez te obiekty wartości zabytkowych i eliminacji skutków tych zagrożeń. Cele projektu bezpośrednio dotyczą: kompleksowego podejścia do realnego problemu zagrożenia dużego zasobu ryglowych kościołów, określania procedur postępowania w przypadku rożnych problemów użytkowych i konserwatorskich oraz promocji tych zabytków sakralnych, w tym dobrych przykładów prawidłowych konserwacji na forum ponadregionalnym.

     Projekt przewiduje przeprowadzenie pełnego rozpoznania zasobu kościołów ryglowych na terenie Diecezji - wpisanych do rejestru zabytków oraz nie objętych ochroną z mocy takiego wpisu. Zespół zabytkowy to około 100 obiektów, z czego ponad 70 znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego i po kilkanaście w województwach pomorskim i wielkopolskim. Stan techniczny, wartości artystyczne, naukowe i historyczne kościołów ryglowych są bardzo różne. Wiele z nich posiada ponadregionalne walory, wiele zostało poddanych pracom konserwatorskim w szerokim zakresie, duża jednak część pozostaje w złym lub katastrofalnym stanie i wymaga podjęcia wielokierunkowych działań budowlano-konserwatorskich. Prowadzona przez oddziały terenowe NID w Szczecinie, Gdańsku i w Poznaniu weryfikacja zabytków nieruchomych objęła już swoim zasięgiem niektóre z tych obiektów, ale zakres prowadzonych obecnie prac terenowych znacznie poszerza podejmowaną w czasie weryfikacji problematykę, skupiając się na dokumentowaniu i ocenie stanu zachowania zabytku i jego otoczenia, definiowaniu przyczyn tego stanu, zebraniu informacji dotyczących wszystkich istniejących dla obiektów dokumentacji konserwatorskich i projektowych, przygotowywanych i planowanych inwestycji budowlanych i konserwatorskich, wykorzystywanych źródeł zewnętrznego dofinansowania, form realizowanej i planowanej promocji. Prace terenowe podzielone zostały na 7 etapów 3-4 dniowych i prowadzone są przez kilkuosobowy zespół w skład którego wchodzą architekci, etnografowie, historycy sztuki i konserwatorzy. Na potrzeby tych działań opracowane zostały szczegółowe ankiety. Na ich podstawie, po zakończeniu objazdów zostaną przeprowadzone zestawienia statystyczne, obrazujące różne tematy, które będzie można przeglądać w kontekście np. poszczególnych obszarów, typów zabytków, ich chronologii itd. Bezpośredni kontakt z księżmi proboszczami, którzy życzliwie udostępniają nam świątynie oraz dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie zarządzania zabytkami oraz pomoc organizacyjna w tym względzie Ks. Henryka Romanika Diecezjalnego Konserwatora Zabytków Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej są podstawą w sprawnym przeprowadzaniu naszych prac.

     W ramach projektu, po zakończeniu tych najbardziej czasochłonnych działań w terenie zostaną również przygotowane dwa lub trzy odrębne podsumowujące spotkania. Będą one miały charakter instruktażowym nt podejmowania różnych problemów konserwatorskich związanych z opieką nad zabytkami architektury ryglowej czy możliwości pozyskiwania dofinansowań ze źródeł zewnętrznych na cele ich rewaloryzacji. Na spotkania zostaną zaproszeni księża proboszczowie i w porozumieniu z nimi inne osoby wspierające ich w obowiązkach zarządczych. Właśnie księżom proboszczom 4 kwietnia w Koszalinie, w Wyższym Seminarium Duchownym, w czasie wielkopostnych dni skupienia zostały zaprezentowane główne założenia i liderzy projektu KOŚCIOŁY RYGLOWE DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ.

     8 maja zakończył się pierwszy etap rozpoznania terenowego, przeprowadzony w dekanatach drawskim i połczyńskim, w czasie którego uczestnicy projektu z Oddziału Terenowego NID w Szczecinie oraz z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie odwiedzili pierwszych 16 kościołów. Kolejne wyjazdy - 4 – na terenie województwa zachodniopomorskiego i po jednym na terenach województw pomorskiego i wielkopolskiego realizowane przez pracowników właściwych Oddziałów Terenowych NID planuje się zakończyć we wrześniu.

     18-20 września w Koszalinie w ramach tegorocznej XIV już Polsko-Niemieckiej Konferencji ANTIKON 2013 Architektura ryglowa wspólne dziedzictwo. zostaną podsumowane pierwsze wyniki projektu. Tematem przewodnim tegorocznego ANTIKONu jest Zarządzanie zabytkowymi obiektami sakralnymi. Spodziewamy się , że konferencja będzie doskonałą płaszczyzną do prezentacji podjętej przez nas problematyki na forum międzynarodowym, ale i budzącym nadzieję spotkaniem do wymiany myśli, koncepcji i pomysłów o pilnej potrzebie podejmowania długofalowych wspólnych inicjatyw przez zarządzających kościołami ryglowymi i szeroko rozumiane środowisko konserwatorskie. Konferencji będą towarzyszyły dodatkowe wydarzenia: całodniowa podróż studyjna prezentująca uczestnikom między innymi niezwykłą różnorodność i bogactwo zespołu ryglowych świątyń diecezji, wystawa fotograficzna oraz podsumowania działań edukacyjnych, prowadzonych w tym czasie dla dzieci i młodzieży.

     Zakończeniem projektu planowane na grudzień 2013 roku będzie promocja publikacji, przygotowanej w formie poradnika pn. Kościoły ryglowe na Pomorzu Zachodnim. Zarządzanie obiektem historycznym.

     Artykuł "Zabytki w kratę" dotyczący kościołów ryglowych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.