DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     BIP
     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     ul. Kopernika 36/40
     00-924 Warszawa
     tel.: + 48 22 826 02 39, +48 22 826 93 52, Fax: + 48 22 826 17 14
     e-mail: nid@nid.pl


     Informacje publiczne będące w posiadaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony do dyrekcji, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

     Formularz wniosku: formularz.doc [26.5 KB]

     Wypełniony wniosek należy przesłać listownie, pod wskazany wyżej adres Narodowego Instytut Dziedzictwa, lub za pomocą poczty elektronicznej: nid@nid.pl     Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Narodowy Instytut Dziedzictwa przewiduje przeprowadzić w 2019 r.: plan postępowań 2019 r.

     Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Narodowy Instytut Dziedzictwa przewiduje przeprowadzić w 2018 r.: plan postępowań 2018 r     ZAPYTANIE OFERTOWE  na OPRACOWANIE PLANU ZARZĄDZANIA JAKO ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA „KRZEMIONKOWSKIEGO REGIONU PREHISTORYCZNEGO GÓRNICTWA KRZEMIENIA PASIASTEGO”: Zapytanie_ofertowe_Krzemionki_plan zarządzania.docx


     24.08.2018 r.:

     Publiczna prezentacja założeń projektu Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury - zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych.

     Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pn. Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury - zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

     Prezentacja odbędzie się w dniu 7 września 2018 roku o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej NID, p. 260, II p., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
     Zgłoszeń uczestnictwa w publicznej prezentacji należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres: gis@nid.pl


     W treści maila zgłoszeniowego prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).
     Przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.
     14 września 2018 r.
     7 września w siedzibie NID odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu "Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury - zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych."

     Do pobrania:
     Prezentacja.pdf
     Uczestnicy.pdf
     Protokół z prezentacji.pdf