DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Aktualności
     1.10.2021 r.

     Decyzją Pana Premiera prof. dr hab. Piotra Glińskiego, z uwagi na dużą liczbę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania w programie Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wspólnie dla dziedzictwa”, które z powodu limitu finansowego programu nie otrzymały dofinansowania, budżet programu w roku 2021 został zwiększony o kwotę 500 tys. zł.
     Zgodnie z regulaminem programu dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 51 wniosków. Budżet programu, w regulaminowej wysokości 1 mln. zł pozwolił dofinansować 27 zadań.

     Zwiększenie budżetu o dodatkowe 500 tys. zł pozwoliło dofinansować kolejnych 15 zadań.

     Z uwagi na późny termin decyzji, nie wszyscy wnioskodawcy zdecydowali się na realizację zadań w tak ograniczonym czasie. Lista z wynikami naboru WDD 2021 + 500 tys. uwzględnia decyzje tych podmiotów.

     Do pobrania
     wyniki naboru WDD 2021 + 500 tys.pdf

     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     28.07.2021 r. 

     Ogłoszenie wyników naboru w programie „Wspólnie dla dziedzictwa” w 2021 r.

     W ramach naboru złożono 193 wnioski.
     Z powodu błędów formalnych odrzucono 17 wniosków.

     Zgodnie z regulaminem programu dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 51 wniosków, jednak środki pozostające w dyspozycji Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa były niewystarczające na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym, na podstawie §10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor NID podjął decyzję o podniesieniu progu punktowego do 79 pkt. Wobec powyższego dofinansowanie otrzymało 27 zadań.

     Do pobrania:
     skład zespołu sterującego – pdf
     wyniki naboru WDD 2021 - pdf
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     20.05.2021 r.

     Narodowy Instytut dziedzictwa ogłasza nabór do programu "Wspólnie dla dziedzictwa".
     Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

     Program adresowany jest do organizacji pozarządowych.

     Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac (www.witkac.pl).
     Nabór wniosków do programu trwa do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.
     Więcej informacji:
     https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Konkursy/WSPOLNIE-DLA-DZIEDZICTWA/EDYCJA%202021/

     Do pobrania:
     Regulamin Programu Wspólnie dla dziedzictwa
     Instrukcja wypełniania wniosku

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

     1.02.2021

     Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     3.08.2020

     Ogłoszenie wyników naboru w programie „Wspólnie dla dziedzictwa” w 2020 r.

     W ramach naboru złożono 215 wniosków. Z powodu błędów formalnych odrzucono 9 wniosków.

     Zgodnie z regulaminem programu dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 65 wniosków, jednak środki pozostające w dyspozycji Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa były niewystarczające na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym, na podstawie §10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor NID podjął decyzję o podniesieniu progu punktowego do 77 pkt. Wobec powyższego dofinansowanie otrzymały 23 zadania.

     Do pobrania:
     - skład zespołu sterującego
     - wyniki naboru – edycja 2020

     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     25.04.2017

     Wzory cyfrowych wersji wykazów zabytków wpisanych do księgi A i księgi C rejestru.

     Do pobrania:
     ksiega_A.xls
     ksiega_C.xls

     -------------------------------------------------------------------------------------------------
     02.12.2016

     Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na prezentację założeń projektu pn. „Budowa i rozwój Centralnego Systemu Danych o Zabytkach”. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2016 r. o godzinie 11:30 w Sali Konferencyjnej Narodowego Instytutu Dziedzictwa s. 260, na II piętrze budynku przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie
     .

     Projekt jest przygotowywany w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

     Celem projektu jest zapewnienie narzędzia informatycznego stanowiącego dziedzinową bazę danych dla administracji publicznej w zakresie informacji gromadzonych w rejestrach publicznych obejmujących rejestr oraz krajową ewidencję zabytków. W ramach projektu planowane jest wdrożenie rozwiązania umożliwiające wymianę informacji pomiędzy organami ochrony zabytków. Projektowany system umożliwi także wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym organom administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego dostęp do aktualnej informacji o zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i objętych krajową ewidencją zabytków.

     Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej [adres: gis@nid.pl] w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2016 r. W treści wiadomości proszę podać swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, wraz z danymi reprezentowanej instytucji (jeżeli dotyczy). Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału.

     Uprzejmie informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz. Liczba uczestników – ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

     Uprzejmie informujemy, iż prezentacja publiczna założeń projektu pod nazwą: „Budowa i rozwój Centralnego Systemu Danych o Zabytkach”, przewidziana na 16 grudnia 2016 r. o godz. 11:30 nie odbędzie się.


     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     20.01.2017

     Pliki do pobrania:
     Deklaracja udostępnienia danych ze skaningu laserowego na Portalu NID.pdf
     Deklaracja udostępnienia danych ze skaningu laserowego na Portalu NID.doc

     -----------------------------------------------------------------------------
     28.04.2016

     Pliki do pobrania:
     Protokół z prezentacji publicznej założeń projektu "Budowa i rozwój centralnego systemu danych o zabytkach".pdf

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     31.03.2016

     Pliki do pobrania:
     Protokół z prezentacji publicznej projektu NID "Budowa i rozwój centralnego systemu danych o zabytkach".pdf

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

     23.03.2016

     Pliki do pobrania:
     prezentacja "Budowa i rozwój centralnego systemu danych o zabytkach".pdf

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     08.03.2016


     „Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na prezentację założeń projektu pn. „Budowa i rozwój Centralnego Systemu Danych o Zabytkach”. Spotkanie odbędzie się 23 marca 2016 r. o godzinie 11:30 w Sali im. Józefa Wiadernego, na II piętrze budynku przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie.


     Projekt jest przygotowywany w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Polska Cyfrowa. Jego celem jest zapewnienie narzędzia informatycznego stanowiącego dziedzinową bazę danych dla administracji publicznej w zakresie informacji gromadzonych w rejestrach publicznych obejmujących rejestr oraz krajową ewidencję zabytków. W ramach projektu planowane jest wdrożenie rozwiązania umożliwiające wymianę informacji pomiędzy organami ochrony zabytków. Projektowany system umożliwi także wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym organom administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego dostęp do aktualnej informacji o zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i objętych krajową ewidencją zabytków.

     Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej [adres: gis@nid.pl] w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2016 r. W treści wiadomości proszę podać swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, wraz z danymi reprezentowanej instytucji (jeżeli dotyczy). Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału.

     Uprzejmie informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz. Liczba uczestników – ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).”