DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej
     Dziennik Urzędowy
     Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
     Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r.

     Pozycja 19

     Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
     z dnia 1 kwietnia 2014 r.

     w sprawie wytycznych dotyczących zamówień publicznych na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej dokonywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowane

     Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się co następuje:

     § 1. 1. W związku z uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, w części dotyczącej wyłączenia zamawiania niektórych dostaw i usług ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", na podstawie dodawanego art. 4 pkt 8b ustawy, zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych do wprowadzenia w terminie do dnia 31 maja 2014 r. regulaminów udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach pomiędzy wyrażoną w złotych równowartością kwoty 30 000 euro a kwotą określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     06.04.2018

     Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu - wystawa Polscy Konserwatorzy Zabytków

     Pliki do pobrania:
     Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu - wystawa Polscy Konserwatorzy Zabytków.doc
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     15.03.2018

     ZAPYTANIE OFERTOWE
     Narodowy Instytut Dziedzictwa zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na projekt i przygotowanie graficzne oraz produkcję wystawy zawierające merytoryczne treści dotyczące postaci zasłużonych polskich konserwatorów zabytków.

     Pliki do pobrania:
     Zapytanie ofertowe  - Wystawa Polscy Konserwatorzy Zabytków.doc

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     16.12.2016

     Pliki do pobrania:
     OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Paryz_kwiecien_2017.doc
     --------------------------------
     12.12.2016

     ZAPYTANIE OFERTOWE
     Narodowy Instytut Dziedzictwa zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na: opracowanie oraz wykonanie wystawy czasowej multimedialnej pt. „Remontant le cours du temps. Documentation et reconstruction digitales 3D du Patrimoine Mondial – Experiences polonaises – Against the sands of time. Documentation and reconstruction in 3D technics of the World Heritage – Polish experiences” (tytuł roboczy) na temat polskiego dorobku w zakresie badań i ochrony Dziedzictwa światowego, prezentowanej podczas posiedzenia Rady Wykonawczej UNESCO w kwietniu - maju 2017 roku w Paryżu.

     Pliki do pobrania:
     Zapytanie ofertowe_PARYŻ_Kwiecień_2017(003).doc

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      05.12.2016

     ZAPYTANIE OFERTOWE 
     Narodowy Instytut Dziedzictwa zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na: opracowanie oraz wykonanie wystawy czasowej multimedialnej pt. „Remontant le cours du temps. Documentation et reconstruction digitales 3D du Patrimoine Mondial – Experiences polonaises – Against the sands of time. Documentation and reconstruction in 3D technics of the World Heritage – Polish experiences” (tytuł roboczy) na temat polskiego dorobku w zakresie badań i ochrony Dziedzictwa światowego, prezentowanej podczas posiedzenia Rady Wykonawczej UNESCO w kwietniu - maju 2017 roku w Paryżu.

     Pliki do pobrania:
     zapytanie ofertowe - Paryż.doc
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     22.06.2016

     ZAPYTANIE OFERTOWE
     Narodowy Instytut Dziedzictwa zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na: Wykonanie z opracowaniem projektu wykonawczego wystawy czasowej złożonej z dwóch modułów: Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz Niematerialne dziedzictwo kulturowe z grupy państw 16+1, poświęconej prezentacji dziedzictwa niematerialnego w naszym kraju oraz w państwach uczestniczących w spotkaniu, prezentowanej przy okazji organizowanego przez Polskę  w Krakowie Forum na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

     Pliki do pobrania:
     Zapytanie ofertowe _ Kraków, wystawa.doc

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     07.04.2016

     Plik do pobrania:
     OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej.doc

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     24.03.2016

     ZAPYTANIE OFERTOWE

     Narodowy Instytut Dziedzictwa zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na: wykonanie wraz z opracowaniem projektu koncepcyjnego i wykonawczego wystawy czasowej „Historic mines – work of nature, art of people” poświęconej ochronie i udostępnianiu kopalni zabytkowych w Polsce, prezentowanej w ramach obchodów 40-lecia ratyfikowania przez Polskę Konwencji światowego dziedzictwa UNESCO w trakcie 40. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Stambule (Turcja)


     Pliki do pobrania:

     Zapytanie ofertowe _ Stambuł_24 marca 2016 (003).doc